62 av 100 nordmenn har mobil

Vel 62 av 100 nordmenn eide et mobilabonnement ved årsskiftet etter at mobilsalget i 1999 har slått alle tidligere rekorder.

Vel 62 av 100 nordmenn eide et mobilabonnement ved årsskiftet etter at mobilsalget i 1999 har slått alle tidligere rekorder.

Norge ligger i verdenstoppen i mobilpenetrasjon, knapt slått av finnene. Antall mobilabonnement per 100 innbyggere ligger på 62 etter at Telenor nå har lagt fram sine salgstall for fjerde kvartal. Det er ennå noen uker til mobilselskapet NetCom legger fram sine tall, men etter det digi.no har grunn til å tro følger selskapet opp med et godt kvartal, der selskapet tar sin del av markedet.

Hvis selskapet gjør det kan det hende at kundetallet hos mobilutfordreren passerer 800.000 for året, noe som er utgangspunktet for digi.nos bregning av mobilpenetrasjonen.

Sammen med Telenors totalsalg i 1999 på nær 430.000 enheter kan totalsalget i år ende på nærmere 600.000 nye abonnement.

I en prognose utarbeidet av Norsk Telecom, skriver administrerende direktør Tore Aarønæs at antall mobilkunder innen utgangen av 2001 vil ende på 3,1 millioner kroner.

Faktisk kan den prognosen ryke allerede første halvår neste år, for om NetCom klarer å selge 67.000 abonnenter i fjerde kvartal vil det norske markedet bestå av 2,9 millioner mobilabonnement ved siste årsskifte. I tillegg er det ventet at flere andre mobilaktører vil starte salg av sine tjenester neste år, deriblant Sense Communications.

Det er bare på GSM at antall mobilkunder vokser. De to NMT-nettene mister brukere.

Mobilpenetrasjon Norge per 31.12.99 (beregning gjort av digi.no)

Mobilnett 31.12.99 31.12.98 Endring Prognose 31.12.99
Telenor: GSM 1.783.432 1.259.940 532.492 1.783.432
NetCom: GSM*** 732.600*** 535.892 196.708*** 800.000***
NMT 900* 95.624 167.167 (71.543) 95.624
NMT 450* 120.648 143.415 (22.767) 120.648
Sum: 2.732.304 2.106.414 757.896 2.799.704
Befolkning**: 4.473.600 4.445.000 4.500.000
Penetrasjon: 47% 62%

*= NMT-nettene eies og drives av Telelenor.

**= Folkemengde per 1. oktober 1999. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Mobilkundekilder: Telenor og NetCom.

***= Presenterer tallene per 31.12.99 senere. Prognosen på solgte 67.400 abonnement i Q4 er gjort for digi.nos egen regning, dels basert på selskapets andel av veksten i totalmarkedet, dels skjønn.

Endring i antall kunder i Telenor Mobil 1999:

Mobilnett 31.12.98 31.12.99 Endring 99
GSM 1.259.940 1.999.704 523.492
hvorav RingKontant 316.230 784.415 465.185
NMT 900 167.167 95.624 (71.543)
NMT 450 143.415 120.648 (22.767)
Sum 1.570.522 1.895.689 429.182

Kilde: Telenor

Til toppen