64 prosessorers Intel-monster fra IBM

IBM har lansert x430 med opptil 16 ganger fire 900 MHz Xeon-prosessorer. Den kan kjøre opptil fire operativsystemer på én gang, fra Windows til OS/390.

Den grunnleggende byggesteinen i x430 er en enhet med fire 900 MHz Intel Xeon-prosessorer med tilhørende minne og inn/utdata. På den pågående messen CeBIT 2001 i Hannover, lanserte IBM tre andre servere med samme byggestein. Disse er fireprosessors maskinen x350 (bildet) på 4 U høyde for innebygging i rack, og to frittstående servere: x250 med fire prosessorer, og x370 med åtte prosessorer. X-en i modellbetegnelsen viser til IBMs nye måte å kategorisere servere på etter teknologi, som ble kunngjort i oktober i fjor. xSeries samler alle Intel-baserte servere, fra de mest beskjedne en-prosessors utgavene, til de dyre og avanserte x430-maskinene.
Mest oppmerksomhet fikk selvfølgelig den største nyheten, x430 (bildet). I denne maskinen fører IBM videre NUMA-teknologien ("non uniform memory access") som selskapet tilegnet seg med oppkjøpet av Sequent. NUMA er en måte å kombinere flere prosessorer på, slik at man får tilnærmet lineært skalerbar ytelse.

Dette krever et eget operativsystem, ptx, som også fulgte med fra Sequent. Ptx kan brukes til å fordele maskinressurs på angitte applikasjoner, og kan også se på andre operativsystemer som applikasjoner under seg. Dermed kan man opprette egne partisjoner der ulike operativsystemer, og regulere hver partisjons tilgang til maskinressurser. Ved siden av ptx selv, opplyser IBM at x430 vil kunne kjøre både Windows, Linux og til og med stormaskinsystemet OS/390 i egne partisjoner.

Skalerbarheten til x430 stopper ikke ved seksten ganger fire prosessorer. Flere x430-maskiner vil kunne klynges med hverandre og med for eksempel lagringsnett. Den øvre grensen er 16 x430-maskiner, i avstander på opptil ti kilometer uten tap av båndbredde i sambandet mellom maskinene. IBM forespeiler 99,995 prosent tilgjengelighet ved denne løsningen - mot 99,99 prosent for en frittstående x430, forutsatt spesiell service-avtale.

Egen driftsprogramvare for x430, kalt ARM for "application region manager", gjør det mulig å fordele - og stadig omfordele, gjerne automatisk ved hjelp av skripter - ulike applikasjoners tilgang på prosessor og minne. Systemet kan altså gjøres i stand til selv å ta seg av store endringer i belastning fra flere samtidig kjørende applikasjoner.

I forbindelse med lansering av x430 og de andre tre xSeries-nyhetene, ble det ikke gitt ytterligere informasjon om den forespeilte Summit-teknologien, som skal gi mange av fordelene ved NUMA-artkitekturen, men til vesentlig lavere pris. Summit-maskiner i en tidlig utviklingsfase ble demonstrert av IBM på spesielle arrangementer i forkant av CeBIT.

Til toppen