66 må gå i Lycos Europe etter nytt milliardtap

Fortsatt annonsesvikt, fallende inntekter og høye restruktureringskostnader påfører Lycos Europe nok et blodrødt kvartalsresultat. Nå varsler Nettavisens eier nye omfattende bemanningskutt.

Fortsatt annonsesvikt, fallende inntekter og høye restruktureringskostnader påfører Lycos Europe nok et blodrødt kvartalsresultat. Nå varsler Nettavisens eier nye omfattende bemanningskutt.

På ett år, fra juni i fjor til samme måned i år, har antallet ansatte i Lycos Europe skrumpet inn fra 1340 til 966. Nå viser det seg at kostnadsbesparelsene ikke er nok, og eieren av norske Nettavisen varsler derfor ytterligere bemanningskutt.

Europa-staben skal slankes ned til 900 ansatte før utgangen av året, det vil si at ytterligere 66 arbeidsplasser skal bort, ifølge halvårsrapporten (PDF-format) som ble offentliggjort tirsdag.

I første halvår av 2002 omsatte Lycos Europe for 62,1 millioner euro, en nedgang på 24 prosent sammenliknet med samme periode året før (EUR 81,9 millioner). Omsetningen for andre kvartal, som endte 30. juni, falt 25 prosent til 30 millioner euro mot 40,2 millioner euro i samme periode året før.

Resultat før avskrivninger og goodwill (EBITDA) endte på minus 39,8 millioner euro for halvåret, en forbedring i forhold til samme periode i fjor på 53 prosent, da minuset var på over 85 millioner euro. Samme tall for siste kvartal var minus 22,4 millioner euro, mot minus 39,8 millioner euro i Q2 i fjor. EBITDA ble sterkt påvirket av restruktureringskostnader i første halvår på til sammen 12,5 millioner euro.

Til tross for at Lycos Europe i halvårsrapporten skriver at forbedringen av selskapets netto tap er på hele 83 prosent sammenliknet med fjorårets seks første måneder, så fortsetter pengene å renne i strie strømmer ut av selskapet:


I første halvår i fjor var netto tapet på forferdelige 841,9 millioner euro, og det er ikke småpenger som er brent opp så langt i år heller: 147,1 millioner euro, eller godt over én milliard kroner.

Innbakt i de blodrøde tallene er goodwill-avskrivninger på over 100 millioner euro på grunn av innføring av nye regnskapsregler (US GAAP).

Men Lycos sitter fortsatt på en pen kontantbeholding: Per 30. juni hadde selskapet 262,6 millioner euro på bok etter å ha brukt 27,7 millioner euro av kontantbeholdningen i årets seks første måneder.

Til toppen