7 må gå i Nettavisen og TV2.no

TV 2 Interaktiv-sjef Gunnar Stavrum avviser NTB-meldingen om at 18 journalister må forlate Nettavisen og TV 2 Interaktiv. - Det riktige er 7 journalister til sammen, sier Stavrum til digi.no.

Ifølge en melding som gikk ut fra NTB kl. 12:48 i ettermiddag skulle Nettavisen redusere staben med 11 journalister mens syv må forlate TV 2 Interaktiv - en beslutning de ansatte skulle ha blitt informert om i et allmøte tirsdag.

- Det tallet kjenner ikke jeg. Det er syv ansatte totalt i de to redaksjonene som skal sies opp. Ellers er det ennå ikke tatt endelig stilling til hvordan eventuelle bemanningsreduksjoner i økonomi/administrasjon eller på teknisk i TV 2 Interaktiv/Nettavisen skal gjøres. Salg er uansett uberørt, sier Stavrum til digi.no.

Det som imidlertid er sikkert, er at Nettavisen setter ut økonomi-, personal-, og sentralbordstillingene til morselskapet TV 2. Det innebærer at 3-4 ansatte berøres. Ved å kjøpe disse tjenestene fra morselskapet, vil nettvirksomhetene spare 1,5 millioner kroner årlig, ifølge Stavrum.

I tillegg flyttes 7-8 ansatte på design og teknisk i Nettavisen over til IT- og utviklingsavdelingen i TV 2 Interaktiv.

- Jeg vil ikke forskuttere IT-sjefens avgjørelse, men jeg regner med at endel av disse trengs i den videre utviklingen.

Som Stavrum indirekte sa til digi.no i kjølvannet av det første styremøte i TV 2s regi i forrige uke, blir det noen kutt også i redaksjonen. Til sammen 41 faste journalist-stillinger reduseres til 34 stillinger. I tillegg ryker frilansere og engasjementsjobber.

Det blir en drakamp mellom Bergen og Oslo om hvem som skal ha hvilke funksjoner i redaksjonen. Men Stavrum skisserer allerede at Oslo vi ta seg av driften av de to nettstedene i kontortiden, mens Bergen tar kvelder og helger. Det innebærer for eksempel at vaktsjefen i Bergen må oppdatere både Spray. no, TV2.no og Nettavisen etter arbeidstid.

Han opplyser til digi.no i dag at det blir flere som kuttes i Nettavisen enn i TV2 Interaktiv.

- Likevel Stavrum, TV 2 Interaktiv er et selskap som nå går i balanse etter å ha tatt store kutt. Tror du ikke TV 2 Interaktiv-journalistene føler seg litt urettferdig behandlet når de også blir rammet ved et oppkjøp av en nettavis med stort underskudd?

- Slik jeg ser det blir vi nå mer solid plantet i nettøkonomien enn noensinne før. Det er klart det blir tungt for de par stykkene i TV 2 Interaktiv som får oppsigelse, men fundamentet for driften vår blir så mye større. Dette er et trekk som er formålstjenelig for å nå det hårete målet vi har satt oss: Å bli det største og mest lønnsomme nettstedet i Norge. Det skal vi greie med 34 redaksjonelle medarbeidere.

Les også:

Til toppen