7 petabyte til norsk forskning

Endelig kan vi lagre resultater for framtiden, sier IT-direktør Lars Oftedal ved UiO.

7 petabyte til norsk forskning
USIT har direkte fysisk forbindelse til CERN, som vil være en viktig leverandør av data til det nye lagringssystemet. Bilde: Eirik Rossen

Senter for IT ved Universitetet i Oslo (USIT ved UiO) har i dag undertegnet en kontrakt med Hitachi Data Systems (HDS) om et lagringssystem på 7 petabyte, hvorav mer enn 5 petabyte er satt av til forskningsdata og forskningsresultater.

IT-direktør Lars Oftedal ved UiO beskriver formålet slik:

– Det har lenge vært et problem at verdifulle resultater fra offentlig finansierte forskningsprosjekter i Norge ikke kan lagres for framtiden. Det har rett og slett ikke vært plass. Men nå kommer løsningen.

For HDS er kontrakten verdt 25 millioner kroner over en periode på fem år. Norges Forskningsråd dekker 40 prosent.

Lagringssystemet skal både dekke UiOs lagringsbehov – også for formål som e-post – og være en nasjonal ressurs som inngår i NorStore, den nasjonale infrastrukturen for lagring av vitenskapsdata.

Det nye lagringssystemet betyr at verdifulle forskningsdata vil kunne lagres for framtiden, forklarer IT-direktør Lars Oftedal.
Det nye lagringssystemet betyr at verdifulle forskningsdata vil kunne lagres for framtiden, forklarer IT-direktør Lars Oftedal.

Ifølge Rune Sund i HDS Norge er systemet av typen Hitachi Unified Storage VM «det raskeste mellomklasse-lagringssystemet på markedet i dag». USIT mener investeringen legger grunnlaget for lagringsbehovene de neste seks til ti årene. Kapasiteten kan utvides etter hvert som behovet økes.

Ifølge Hans Eide, gruppeleder for vitenskapelig databehandling ved USIT, sier til digi.no at de store brukerne av de 5 petabyte som er avsatt til forskning vil komme fra fagfeltene klima, livsvitenskap (biologi, medisin), geofag og ikke minst CERN.

– Noe av det mest spennende med denne investeringen er at vi nå kan tilby datalagring for sensitive forskningsdata i stor skala. Spesielt medisinsk forskning krever slik lagring, og behovet for sertifisert sikker lagring har økt voldsomt de siste årene, sier Eide.

Eide forklarer at NorStore er parallellen til den nasjonale infrastrukturen for beregninger, Notur.

– Forskning gjort med de fire nasjonale anleggene Abel (UiO), Vilje (NTNU), Stallo (UiT) og Hexagon (UiB) vil benytte NorStore-lagringen. NorStore har tatt på seg oppgaven å arkivere forskningsdata for fremtidige generasjoner. Frem til nå har dette vært vanskelig for mange forskningsgrener. Derfor er mye av lagringen til arkivering av forskningsdata, og noe av lagringen går til tape. Samtidig er det også rask lagring i anlegget, som vil bli nyttes til beregninger og annen on-line bruk.

Anlegget skal settes i drift i løpet av mars, og det blir offisiell åpning kort tid etter, sier Eide.