70 GPRS-oppsagte i Ericsson får ny jobb

70 av medarbeiderne som berøres av nedleggelsen av Ericssons GPRS-virksomhet i Grimstad, blir nå ansatt i det svenske konsulentselskapet Teleca, opplyser Tor Ø. Frydenberg.

70 av medarbeiderne som berøres av nedleggelsen av Ericssons GPRS-virksomhet i Grimstad, blir nå ansatt i det svenske konsulentselskapet Teleca, opplyser Tor Ø. Frydenberg.

- Vi er svært glade for at vi gjennom avtalen med Teleca har lykkes med å finne nye, utfordrende oppgaver til en stor andel av de som berøres når GPRS-virksomheten i Grimstad opphører, sier administrerende direktør Tor Ø. Frydenberg i Ericsson AS.

Det er totalt 164 medarbeidere som arbeider innenfor det utviklingsområdet som skal nedlegges. I tillegg er det nå klart at den reduserte aktiviteten fører til at 24 ansatte innenfor stabs- og støtteapparatet i Grimstad mister jobben.

- Vi arbeider videre med å hjelpe så mange som mulig av disse over i nytt arbeid utenfor Ericsson, sier Frydenberg.

- I dialog med de ansattes representanter har vi utformet en rekke støtte- og veiledningstiltak. I dette inngår blant annet personlig rådgivning, jobbsøkerkurs, tilbud om deltakelse i et eget jobbsøker-senter og formidling av kontakt med bedrifter som allerede har meldt interesse for komme i kontakt med de berørte. Jeg vil også trekke frem alle initiativ og all støtte vi opplever fra miljøet rundt vår virksomhet. Dette er verdifulle bidrag i arbeidet med å sikre at både kompetanse og arbeidsplasser opprettholdes, sier Frydenberg.

Ericsson-sjef karakteriserer Teleca som "en solid partner med bred erfaring innenfor utviklingsvirksomhet".

Til toppen