70 satellitter på fire år

Det blir stadig større interesse for oppskytning av kommunikasjonssatellitter. Markedsleder på satellittoppskytning, European Space Agency (ESA) alene skal skyte opp 70 satellitter de neste fire årene.

- Oppskytningskapasiteten blir økt med 50 prosent sa ESAs styreformann, Charles Bigot, på en pressekonferanse tirsdag i forbindelse med åpningen av et avdelingskontor i Singapore.

- Kapasitetsøkningen kommer som en følge av den store veksten for nye telekommunikasjonssatellitter. Prognosene viser i dag et behov på mellom 50 og 60 satellitter bare for Asia.

- ESAs oppskytningsselskap, Arianespace, har i dag ordrereserver på 42 satelliter de neste 30 månedene, hvorav 10 for Asia, opplyste Bigot. ESA selv planlegger å skyte opp inntil 20 satellitter i 1997.

I dag er ESAs Arianespace markedsleder på satellittoppskytninger med vel 60 prosent av verdensmarkedet.

ESA ser et sterkt behov for oppskytninger av satellitter i lav jordbane fra 1.000 til 10.000 km ettersom behovet for satellitter til kringastingsformål ønsker sterkt.

Til toppen