700.000 svensker angrer Telia-kjøp

Ifølge spørreundersøkelser gjort av Aftonbladet og Expressen, angrer så mange som 700.000 svensker på at de ble Telia-eiere i sommer.

Nesten én million svenske småsparere valgte å si ja takk til den svenske statens aksjesalg i sommer, der det ble solgt aksjer i Telia for 85 kroner per aksje. Siden har verdien falt med 40 prosent til dagens nivå på under 50 kroner.

Resultatet er også at stadig flere av de private småaksjonærene helst skulle sett at de ikke kjøpte aksjer i Telia.

Hele 80 prosent av dem som i helgen responderte på Aftonbladets undersøkelse, svarte ja på spørsmålet om de angrer på kjøp av aksjene i Telia. Undersøkelsen gav svar fra nesten 13.000 lesere. En tilsvarende undersøkelse er ennå ikke avsluttet i Expressen gir et tilsvarende resultat. Spørsmålet er om du er skuffet over Telias utvikling, noe 70 prosent (av så langt 7.000 lesere) er.

;