74 prosent vil vekk fra PC

Debatten har de siste årene gått på om NC-er eller PC-er vil bli den dominerende teknologien. I følge en undersøkelse foretatt i England er ikk NC-en alternative til PC-en.

Debatten har de siste årene gått på om NC-er eller PC-er vil bli den dominerende teknologien. I følge en undersøkelse foretatt i England er ikk NC-en alternative til PC-en.

I denne undersøkelsen, som ble foretatt av Livingstone Rental og Interforum blant de 22.000 besøkende på Networks '97 i Birmingham forrige måned, viser at 74 prosent av de profesjonelle IT-brukerne heller vil bruke lomme PC-er istedenfor bærbare, stasjonære og NC-er

Et utvalg av deltakerne på messen ble spurt om hvilke maskiner de trodde ville få størst innvirkning de nærmeste årene. De ble også spurt om hvilken type maskin de hadde nå. 60 prosent sa at de hadde PC nå, mens bare 26 prosent trodde at de ville bruke PC i fremtiden. 38 prosent trodde at de kom til å bruke NC i fremtiden og 50 prosent trodde på høy båndbredde kommunikasjon.

På spørsmål om hvor mye tid de brukte på å holde seg oppdatert på den teknologiske utviklingen, svarte de i gjennomsnitt hele 25 prosent av arbeidstiden.

Til toppen