75.000 skal betale for å handle på nett - før nyttår

SOL satser på en e-handels tjeneste basert på at medlemmer betaler 39 kroner i måneden for å få kjøpe varer til tilbudspris.

SOL satser på en e-handels tjeneste basert på at medlemmer betaler 39 kroner i måneden for å få kjøpe varer til tilbudspris.

SOL i Sverige har startet e-handels butikken Netbonus, som tilsvarer satsingene i Norge og Danmark under navnene Nettmarked og N1marked. Alle tre butikkene skal nå samles i et felles holdingselskap som heter Netbonus Holding AB, men de beholder sine ulike navn.

Konseptet er bygget på at folk skal betale for å bli medlemmer, for så å kunne kjøpe varer til rabattert pris.

Svenskene regner med å få 75.000 medlemmer innen årsskiftet, og må ha 100.000 kunder i Skandinavia for at butikken skal lønne seg.

Lederen for det svenske selskapet blir Tommy Börjesson, som har tro på at de skal klare å få det antall medlemmer de har satt seg som mål.

- Jo, det er mange, men de skal framfor alt komme gjennom vår avtale med Telia. Vi selger medlemskap på to måter; på den ene siden er det åpent for hvem som helst, på den andre siden kan et selskap tilby Netbonus til sine kunder. For Telia er dette en måte å øke verdien sin overfor kunden. Telia vil tilby dette gratis til sine kunder, men vi får betalt for 75.000 medlemmer, sier Börjesson.

For at nettbutikken skal lønne seg, må Netbonus få minst 100.000 medlemmer, skriver det svenske mediemagasinet Vision.

- Målet på 100.000 er en allmenn sum, det markerer grensen på den kritiske massen går der. Vår målsetting for neste år for Sverige ligger på å få 200. 000 medlemmer. Innen år 2001 vil vi ha minimum 10 prosent av de skandinaviske husholdningene med internetttilgang som medlemmer, sier Börjesson optimistisk.

Netbonus' målgruppe for siste kvartal 1999 er i første rekke folk som har handlet minst en gang på Internett og har en inntekt over 200.000 kroner. I denne gruppen finnes det rundt 500 000 svensker. Målgruppe nummer to er folk som ikke har handlet på Internett, men som har en personlig inntekt på over 250.000 kroner, i denne gruppen finnes det i dag 750.000 svensker totalt.

- Hvorfor skal dere å klare å få så mange medlemmer, når man ikke har klart dette i Norge og Danmark?

- Norge og Danmark ligger litt etter Sverige i modenhet, i tillegg til at totalmassen i Sverige er høyere. Det betyr at hver prosentandel i Sverige gir flere medlemmer. Vi har i dag en stor avtale med Telia og ytterligere to på gang med banker. I Danmark har man ikke funnet den rette partner, men det er flere avtaler på gang, sier han.
Han vil ikke kommentere mål for omsetning, men uttaler at han regner med at den eksterne tilførselen av kapital vil være klar første kvartal neste år.


I Danmark kom tjenesten N1marked på lufta november 1998. Siden da har man i Danmark klart å få i underkant av 1.000 kunder, mens man i Norge med Nettmarked har fått om lag 10.000 medlemmer.

- Ingen av de tre tjenestene vil endre navn. Dette er på grunn av at ordet bonus oppfattes litt forskjellig i de ulike skandinaviske landene. I Danmark og Norge er oppfatningen av ordet bonus annerledes enn i Sverige. Vi tenker lett på bonus-kort, og det vil vi ha en distanse fra, understreker han. I det danske markedet har N1marked fått i underkant av 1.000 kunder i siden oppstarten november i fjor (se relatert sak nederst på siden). Disse medlemmene er i hovedsak kunder av banken BG Bank, sier Peer Olav Østli, som er sjef for SOL DK,

Foreløpig er det Skandinavia som er i fokus.

- Vi har ikke finske planer, heller ikke til resten av Europa, men det betyr ikke at vi avviser at vi kommer til å gjøre det på et tidspunkt, understreker Østli overfor digi.no. Østli vil være styreformann i holdingselskapet, og Hans Peter Terning vil være administrerende direktør.

Den norske tjenesten er ikke lett å finne. Det er ingen peker eller noe som peker fra SOLs forside eller underforsider, men ansvarlig for Nettmarked, Hans Petter Terning, forsikrer at tjenesten er operativ, den har bare en ny adresse.

- Tjenesten er tilgjengelig gjennom Den Norske Bank's hjemmesider, for det er der vi har vår hovedavtale. Denne avtalen genererer mange medlemmer, men generelt ligger det svenske markedet foran det norske. Vi vil ikke komme opp på 75.000 medlemmer i Norge, men legger opp til en vekst knyttet opp til hva DnB ønsker. Vi bør doble antall medlemmer, sier Terning.

Til toppen