80.000 ringer med Sense-mobil

De siste seks ukene har Sense Communications skaffet seg 30.000 mobilkunder i Norge og Sverige.

De siste seks ukene har Sense Communications skaffet seg 30.000 mobilkunder i Norge og Sverige.

I midten av mai lå kundetallet i Norge på 35.000, eller nøyaktig halvparten av de 70.000 mobilkundene selskapet hadde som målsetning å ta i løpet av året. Om bare halvparten av de 30.000 nye kundene selskapet har fått den siste halvannen måned er norske, har selskapet skaffet seg 50.000 norske kunder, i tillegg til 30.000 i Sverige.

Sense-sjef Nadir Nalbant har hatt som målsetning å kapre ti-tolv prosent av nysalget av mobilabonnement i Norge, og om han klarer det blir offentliggjort så snart Telenor og NetCom slipper sine kundetall i løpet av august.

- Sense skal videreføre den aggressive veksten i det norske så vel som i internasjonale markeder, sier administrerende direktør i Sense Communications International, Nadir Nalbant.

Børsnotering og en større internasjonal emisjon planlegges i høst.

Inntil da gjennomfører selskapet en emisjon mot finansielle investorer på 85 millioner kroner.

Sense avholder ekstraordinær generalforsamling 11. juli.

Til toppen