80 kroners gebyret droppes

Bruker du Internett til å kjøpe småvarer blir det snart mulig å benytte elektroniske tolldeklarasjoner for den vanlige forbruker. Det betyr både en hurtigere distribusjon av varene og at mottakerne slipper å betale fortollingsgebyret på 80 kroner.

Bruker du Internett til å kjøpe småvarer blir det snart mulig å benytte elektroniske tolldeklarasjoner for den vanlige forbruker. Det betyr både en hurtigere distribusjon av varene og at mottakerne slipper å betale fortollingsgebyret på 80 kroner.

digi.no skrev senest i juni at de nye tollreglene som trådte i kraft i mars i år, var en bremsekloss på e-handelen. Tidligere var det fritak på pakker med en totalverdi mindre enn 200 kroner, men fra i vår har nordmenn måttet betale 80 kroner ekstra i fortollingsgebyr også for disse småpakkene.

Statssekretær Hans Antonsen lovte den gang å ta en titt på nye, alternative ordninger for hvordan dette problemet skulle kunne løses.

Lover å vurdere klønete tollregler


Nå skriver Postens internavis Post at bestilling av for eksempel CD-plater blir langt enklere enn før, forutsatt at man benytter Internett.

Toll- og avgiftsdirektoratet har etter en anbudsrunde gitt Posten SDS i oppgave å finne en løsning over web som kan gjøre at småpakker kan fortolles langt raskere, enklere og billigere.

Logistikkdirektør Toralf Stødle i Posten Internasjonal bekrefter overfor digi.no at målet er å få fjernet gebyret på 80 kroner.

- Den tekniske løsningen er ikke helt ferdig ennå, sier han.

Ifølge Post vil ikke Posten gjøre tilpasninger og endringer i sine datasystemer før i mars 2000 for å være sikre på at de unngår år 2000-marerittet. Det som er klart er at det vil bli merkostnader for Posten, men ikke hvordan og hvem som skal dekke disse kostnadene.

Internavisen i Posten skriver at Norge var blant de første i verden til å sette i gang med elektronisk tolldeklarasjon i 1988. Omkring 95 prosent av næringslivet tollbehandler i dag forsendelser gjennom TVINN. Toll- og avgiftsdirektoratet estimerer forsendelsene til 4,5 millioner gjennom TVINN-systemet i 1998.

Det nye opplegget, som fordrer at du benytter Internett til postordrehandel (nå skal Internett kobles til TVINN-systemet, slik at kundene er direkte tilkoblet tollvesenet, red.anm.), vil løse frustrasjonen til de nettbrukerne som bestiller enkelt-CD-er og flyr for å tolldeklarere de små pakkene.

Det har ført til mange kreative løsninger for å omgå reglene, ikke minst dokumentert i en artikkel i digi.no som også har gått en rundtur blant Norges tollere, etter det digi.no erfarer:


Kreative momstips på no.general
Men også presset på post- og tollvesen har blitt betydelig større etter at man startet med innstramningene. Med elektronisk tolldeklarasjon vil man fjerne en del av presset som er på utøvende myndigheter.

Men da må man også løse utfordringer som at Posten får beskjed om at varen er tolldeklarert og hvordan betalingsformen skal være.
Til toppen