80 mill. til Tandberg

Styret i Tandberg ASA er på hogget og vedtok på styremøtet den 18.oktober en emisjon på 80 millioner kroner som ledd i en ny, aggressiv strategi.

Styret i Tandberg ASA er på hogget og vedtok på styremøtet den 18.oktober en emisjon på 80 millioner kroner som ledd i en ny, aggressiv strategi.

Styret i Tandberg ASA vedtok en ny, aggressiv strategi på styremøte den 15. oktober, og emisjonen ble gjenomført allerede 18. oktober på 80 millioner kroner er en viktig del av denne strategien. Emisjonen er på 500.000 aksjer, hver pålydende NOK 10,-, til kurs 163 kroner, netto 79,9 millioner kroner.

Emisjonen er rettet og styret har valgt seg ut følgende internasjonale investorer:

investor antall aksjer
Fianciere Atlas 10.000
Refuge Assurance 125.000
Ivory & Sime Asset Management 16.000
Colonial Mututal Life 30.000
Yasuda Life International 12.000
IBJ International Ltd 20.000
Ivesco Ltd 57.000
Royal Sun Alliance Insurance 97.000
Graig Shipping Plc 3.000
Assicurazioni Generali 20.000
Robeco 60.000
Credit Lyonnais 50.000
TOTALT 500.000

Tandberg ASA vil etter dette ha 6.511.821 aksjer.

Bak emisjonen ligger den raske veksten i digital tele, som nylig gav seg utslag i bedriftens gode resultat for 3. kvartal. I bedriftens nye strategi er det grunn til å tro at det ligger et ønske om større kapasitet på markedsiden. Tandbergs egenkapital er fra før på nesten 80 prosent.

Til toppen