80 prosent ned for SGI

Silicon Graphics økte omsetningen siste kvartal med 34,3 prosent sammenlignet med samme periode ifjor. Likevel måtte selskapet tåle en reduksjon i overskudd etter skatt på hele 80 prosent. Dette er langt svakere enn forventet.

Silicon Graphics økte omsetningen siste kvartal med 34,3 prosent sammenlignet med samme periode ifjor. Likevel måtte selskapet tåle en reduksjon i overskudd etter skatt på hele 80 prosent. Dette er langt svakere enn forventet.

Ifølge Dow Jones lå forventningene til kvartalstallene til Silicon Graphics (SGI) langt høyere enn det selskapet la fram i dag Fra driftsresultatet fremgår det at inntjening per aksje var på beskjedne 9 cent per aksje mot forventet 27 cent. At selskapet skuffer såpass kraftig, blir av mange investorer sett på med stor skepsis, og mange tror SGI er i ferd med å miste tilliten i markedet.

- Det mest uheldige med dette er at selskapet nok en gang har misbrukt sin troverdighet. Dette er et stort tilbakeslag, og jeg er ikke sikker på at investorene noen gang vil tilgi SGI, sier en analytiker i J.P. Morgan Securities til Dow Jones.

Mye av årsaken til det svake resultatet skal være manglende leveringsdyktighet på de nye Octane arbeidsstasjonene. SGI har hatt problemer med å få opp produksjonsvolumet på arbeidsstasjonen. I tillegg har fusjonen med Cray Research påført selskapet kostnader på totalt 8 millioner dollar.

Hovedtall fra resultatregnskapet er gjengitt i tabellen under.

1. kvartal 97 (3. kvartal i regnskapsåret) 1. kvartal 96 (3. kvartal i regnskapsåret)
Salgsinntekter (tall i tusen dollar) 909.370 676.931
Driftsresultat (tall i tusen dollar) 13.978 72.951
Resultat etter skatt (tall i tusen dollar) 10.538 53.031
Resultat etter skatt per aksje (dollar) 0,06 0,31
Til toppen