80 prosent skal over på bærbar PC hos Intel

- Den nye trådløse teknologien Bluetooth bidrar til å gjøre det regningssvarende for de aller fleste å bytte til bærbar PC, mener Intels teknologidirektør i Europa, John Widget.

- Den nye trådløse teknologien Bluetooth bidrar til å gjøre det regningssvarende for de aller fleste å bytte til bærbar PC, mener Intels teknologidirektør i Europa, John Widget.

Widget la fram Intel-ledelsens nye erkjennelse under en paneldebatt på den pågående konferansen til Oracles europeiske brukergruppe i København, EOUG. Temaet for debatten var "Internett forandrer alt - hva innebærer det for hver og én av oss?".

Widgets bidrag var å redegjøre for den særskilte rollen som trådløs aksess vil spille.

Bluetooth er en betegnelse som dukket opp i mai i fjor, da Bluetooth-konsortiet kunngjorde sin eksistens. Initiativtakerne er Ericsson, IBM, Intel, Nokia og Toshiba.

Tidligere denne måneden var det en stor Bluetooth-konferanse i London. Da hadde konsortiet blitt utvidet til over 500 medlemmer. Ifølge Bluetooth SIG (special interest group) er nå over 800 selskaper med. Under konferansen demonstrerte det danske selskapet Digianswer A/S et Bluetooth-nettverk med tre PC-er, der brukerne kjørte en Formel 1-simulering mot hverandre.

En tilsvarende demonstrasjon ble gjentatt på PC Expo i New York i forrige uke.

Det trådløse Bluetooth-nettverket er selvkonfigurerende for både tale og data. Rekkevidden er begrenset oppad til 10 meter, 100 meter med en spesiell forsterker. Til gjengjeld er energiforbruket hos klienten svært begrenset, og installasjonskostnadene forventes å være svært lave.

Den nominelle hastigheten er 2 Mbps. Tale og data kan kjøres samtidig over samme kanal. Selve dataforbindelsen kan være asymmetrisk med 721 kbps den ene veien og 57,6 kbps den andre, eller symmetrisk med 432,6 kbps. Klienter kan være PC-er, mobiltelefoner, skrivere, lommamaskiner, kameraer, faksmaskiner osv - kort sagt all slags elektronisk utstyr som sender og mottar informasjon.

Ideen er altså at kabling ut til klienter erstattes med en radiolilnk i 2,4 GHz-båndet. Radiosignalene har kort rekkevidde, men lar seg ikke svekke av fysiske gjenstander mellom sender og mottaker. Et avansert system med frekvenshopping gjør at flere stasjoner kan plasseres i nærheten av hverandre, og ivaretar dessuten grunnleggende sikkerhetshensyn. En klient kopler seg automatisk til nærmeste stasjon etter hvert som det flyttes fra sted til sted.

Teknologien er oppkalt etter danskekongen Harald VII Blåtand (?? - 936), som tildeles æren for å ha samlet Danmark til ett rike.

(Søk bakgrunnsinformasjon hos både Bluetooth SIG og på nettstedet Bluetooth.net, se pekere nedenfor.)

- Intel kommer til å være blant de første til å installere og bruke Bluetooth, sa Woodget.

- Blant annet vil alle møterom utstyres med Bluetooth. Innen 2001 vil 80 prosent av alle ansatte utstyres med bærbare PC-er som kopler seg på nettverket straks de kommer innen rekkevidden til en Bluetooth-stasjon.

Hendigheten og Bluetooths forventede lave inngangspris appellerer til det svært så kostnadsbevisste Intel.

- Vi har studert hva det koster å eie bærbare PC-er i forhold til bordfaste PC-er, sa Woodget. - Prisen på bærbare PC-er har falt drastisk den siste tiden, og avstanden mellom bordfast og bærbar PC vil fortsette å minske. Vi tror merkostnaden vil komme ned på et nivå som kan oppveies bare den effektive arbeidstiden økes med halvannen time i måneden. Og det er det ingen sak å få til.

Selv om også digitale kameraer og liknende utstyr kan gjøres til noder i et Bluetoooth-nettverk, vil de viktigste klientene bli bærbare PC-er og trådløse telefoner.

- Med en fast forbindelse fra stasjonen til resten av et forent nett, tilbyr Bluetooth konstant nettilgang for alle bevegelige apparater. Dette kan først og fremst utnyttes i typiske arbeids- og samlingsmiljøer - blant annet hoteller og flyplasser - men også hjemme. På flyplasser betyr det at du oppdateres med e-post og avtaler straks du slår på klienten etter å ha forlatt flyet.

Til toppen