800 stillinger truet i Tietoenator

Tietoenator sliter, og flere hundre frykter nå jobben.

Tietoenator sliter, og flere hundre frykter nå jobben.

I fjor høst sendt Nordens største konsulentselskap, Tietoenator, overraskende ut flere resultatvarsler. Det er salget til finans-sektoren og helsesektor som har sviktet i følge TietoEnator.

Tidligere i januar ble det på nytt kunngjort at kostnadene skulle strammes inn med 100 millioner euro innen utgangen av neste år.

I en børsmelding kunngjør nå selskapet at anslagsvis 800 personer enten vil måtte gå eller bli omplassert. 400 ansatte rammes i Finland, 250 i Sverige, mens de resterende 150 stillingene skal spares inn i «øvrige land», uten at dette er nærmere spesifisert.

Selskapet har i dag om lag 17 000 ansatte, hvorav Finland (7000) og Sverige (3600) utgjør hovedtyngden i arbeidsstokken.

I Norge har Tietoenator 750 ansatte med hovedkontor i Oslo i tillegg til sju avdelingskontorer rundt om i landet.

Etter det digi.no kjenner er det også stor uro på Oslo-kontoret med omplasseringer og kutt i stillinger.

Dette er noe imidlertid administrerende direktør Per Bakseter i Tietoenator Norge dysser ned.

- Norge vil ikke bli berørt vesentlig, og vi snakker i høyden om mellom fem til ti personer som må gå, sier han til digi.no.

De verste kuttene ble gjort i fjor da Tietoenator kvittet seg med mellom 15 til 20 stillinger.

Bakseter vil ikke kommentere oppkjøprsryktene.

EDB-sjef Endre Rangnes skal være blant dem som sikler på Tietoenator gjennom mulig oppkjøp og fusjon.

Dagens Næringsliv hevdet før jul at det pågår en slik sondering mellom EDB og TietoEnator.

Til toppen