830 millioner mobilkunder i 2003

Ericsson har nok en gang oppjustert anslaget for hvor mange som vil være mobilkunder. I fjor mente selskapet at 590 millioner ville være mobilkunder i 2001. Nå lyder prognosen på 605 millioner.

Ericsson har nok en gang oppjustert anslaget for hvor mange som vil være mobilkunder. I fjor mente selskapet at 590 millioner ville være mobilkunder i 2001. Nå lyder prognosen på 605 millioner.

I den nye prognose for hvor mange kunder mobiltelefonselskapene vil få i årene fremover, skriver Ericsson at mens det beregnes 605 millioner kunder i 2001 vil tallet stige til 830 millioner ved utgangen av 2003.

Fra dagens antall på vel 207 millioner mobilkunder vil dette bety en totalvekst på 27 prosent. Bakgrunnen for oppjusteringen er at veksten i 1997 alene endte på 70 millioner kunder.

- De nye tallene bekrefter våre tidligere tall for 2001, men nå er vi enda to år lenger frem i tid. Vi er overbevist om at veksten vil fortsette, sier konsernsjef i Ericsson, Lars Ramqvist, i en pressemelding fra selskapet.

Av de 207 millioner mobilkundene ved utgangen av 1997 var over halvparten, nærmere bestemt 112 millioner, knyttet til et digitalt mobilnett, mens resten var kunder knyttet til analoge mobilnett.

Nord-Amerika er den største mobilregionen med 60 millioner kunder foran 57 millioner kunder i Vest-Europa. Sterkest vekst i 1997 hadde Asia/Oceania (minus Japan) med 67 prosent og 40 milllioner mobilkunder. Japan alene har 29 millioner mobilkunder mens det finnes 13 millioner i Latin-Amerika.

Ericsson mener at det ved utgangen av 1998 vil være flere mobilbrukere i Vest-Europa enn i Nord-Amerika, mens Asia/Oceania vil passere Vest-Europa i antall kunder i 2002.

Ericssons prognose forteller at Japan vil ha en mobilpenetrasjon på 60 prosent ved utgangen av 2003, fulgt av Nord-Amerika og Vest-Europa med rundt 50 prosent. Den globale mobilpenetrasjonen vil ligge rundt 15 prosent.

Til toppen