89 millioner kroners spleiselag

Santech ASA (Micro Technology Group ASA) belaster regnskapet i 3. kvartal med 89 millioner kroner i ekstraordinære kostnader i forbindelse med fusjonen.

Santech ASA (Micro Technology Group ASA) belaster regnskapet i 3. kvartal med 89 millioner kroner i ekstraordinære kostnader i forbindelse med fusjonen.

Terje Christoffersen tar endelig formelt over tøylene etter at styrene i Santech og Micro Software tilsatte ham som konsernsjef i det nyfusjonerte Santech ASA/Micro Technology Group ASA. (Santech ASA er overtaker i fusjonen, mens Micro Software Group vil bli slettet. Micro Technology-navnet er, såvidt digi:data vet, opptatt i Sverige og Danmark og således uegnet som nytt konsernnavn.) Tidligere Konsernsjef i Santech ASA Bjørn Erik Tholfsen går over i rollen som Business Unit Manager for minne, lagring og nettverk.

Selskapet har meddelt børsen at de vil belaste 3. kvartals regnskap med 89 millioner kroner i ekstraordinære fusjonskostnader. Samtidig vil de inntekstføre 15 millioner kroner i ekstraordinære gevinster for salg av Win.HLP AS.

Postene fordeler seg som følger:

Kostnader knyttet til fusjon kr 33 mill.
Kostnadsføring av goodwill kr 16 mill.
Kostnader ved nedskrivninger og avsetninger kr 28 mill.
Kostnader ved utvikling av IT-plattform SAP R/3 kr 12 mill.
Totalt kr 89 mill.
Gevinst ved salg av datterselskap (Win.HLP AS) kr 15 mill.

Christoffersen har hittil vist handlekraft og mot til å ta tøffe avgjørelser. Det gjenstår å se om han greier å hente ut gevinster fra den nye, nordiske distribusjonsmonolitten han er iferd med å skape. Han får i hvertfall rett i at konsernet ikke vil se noen økonomiske gevinster av fusjonen i 1996. Med ekstraordinære tap på 74 millioner kroner i 3. kvartal og konsernets halvårsresultat på 15,6 millioner kroner, skal det godt gjøres at selskapet går i pluss i 1996. Dog sitter jeg med følelsen at Christoffersen ønsker å ta all smerten nå, slik at han unngår at etterslep i kostnader skal komme senere og ødelegge ellers gode resultater.

Til toppen