890 millioners Motorola-kontrakt

Mobilkomenheten i Motorola Inc. er tildelt to utbyggingskontrakter for mobiltelefonnett i Hunan- og Guangdong-provinsen i Kina.

Mobilkomenheten i Motorola Inc. er tildelt to utbyggingskontrakter for mobiltelefonnett i Hunan- og Guangdong-provinsen i Kina.

Til sammen er de to kontraktene verdt vel 890 millioner kroner, opplyser Motorola Inc. i en pressemelding.

Den største kontrakten på 65 millioner dollar - omlag 470 millioner kroner - er inngått med China Unicom, og innebærer en betydelig kapasitetsutvidelse av mobiltelefonnettet som nå dekker to byer i Guangdong-provinsen. Nettet skal utvides til å dekke ytterligere ti byer.

Den andre avtalen har Motorola inngått med telekommyndighetene i Hunan. Motorola får 58 millioner dollar, eller 420 millioner kroner, for å utvide det eksisterende mobilnettet fra 75.000 til 430.000 abonnenter. Dette blir dermed Motorolas største mobilnett i Kina.

Motorola starter utstyrsleveransene til Guangdong-prosjektet nå i juni, og målet er å ha nettet i kommersiell drift innen utgangen av året.

Hunan-prosjektet ble startet for ett år siden og utbyggingen skal være avsluttet innen kommende årsskifte.

Til toppen