90 dagers frist for SGI

Juni-kvartalet var en katastrofe, og SGI har gitt seg selv en 90 dagers frist for å redde selskapet.

Juni-kvartalet var en katastrofe, og SGI har gitt seg selv en 90 dagers frist for å redde selskapet.

I kvartalet fram til 24. juni, det fjerde i selskapets regnskapsår, opplevde SGI at omsetningen falt 17,1 prosent til 172 millioner dollar. For hele regnskapsåret falt omsetningen over 13 prosent.

Selv om man så vidt berget et overskudd på 8 millioner dollar, viser hele året et tap på 76 millioner dollar, mot et tap på 46 millioner dollar i forrige regnskapsår.

SGI har gitt seg selv en 90 dagers frist for å gjennomføre tiltak som kan gi en varig forbedring. Konsulentselskapet Alix Partners er trukket inn for å foreslå måter å øke omsetningen, redusere kostnader og bedre likviditeten.

– Vi tror at en troverdig restruktureringsplan er et vilkår for å trekke inn mer kapital, og at mer kapital er påkrevd for å støtte driften gjennom restruktureringsperioden, sier SGIs finansdirektør Jeff Zelmer ifølge CBR Online.

SGI satser på visualiseringssystemer, samt kraftige Linux-baserte servere og lagringssystemer. Volumet er så lite at det gir seg straks utslag i regnskapet om en kunde forskyver en ordre fra et kvartal til neste.

Til toppen