90 prosent av IT-investeringen blir lagring

På grunn av e-handel vil 90 prosent av kommende års IT-investeringer være i lagring. Lagringsnett presser seg fram, mener Tikiri Wanduragala i IBM.

På grunn av e-handel vil 90 prosent av kommende års IT-investeringer være i lagring. Lagringsnett presser seg fram, mener Tikiri Wanduragala i IBM.

Satsingen på e-handel overalt i den utviklede verden hadde ikke vært mulig uten den fenomenale utviklingen i lagringsteknologi. Aktive kunder etterlater seg kilobytevis med spor for hvert besøk. Når disse skal tas vare på for analyse i systemer for ressursforvaltning og kundehåndtering, og attpå til gjøres øyeblikkelig tilgjengelig for både automatiske kundebehandlingssystemer og levende saksbehandlere, vokser den samlede datamengden i en større e-forretning gjerne med noen gigabytes per dag.

- Allerede i dag ser vi at 80 prosent av investeringen i IT-maskineri gjelder lagring, forteller IBMs globale evangelist for NetFinity-tjenerne, Tikiri Wanduragala. NetFinity er IBMs Intel-baserte tjenere og utgjør med en markedsandel på 15,1 prosent verdens nest mest selgende tjenere i denne kategorien. Compaq leder med 35,5 prosent, Hewlett-Packard har 13,2 prosent og Dell 10,5 prosent, ifølge de siste tallene fra IDC.

Framgangen i arkitekturen for Intel-baserte tjenere, blant annet stadig sterkere klynger og løsninger med symmetrisk flerprosessering, gjør at disse kan tilby tilstrekkelig datakraft også for forholdsvis store e-butikker. Prinsippet "hver tjener sin disk" står for fall.

- Lagringsnett presser seg fram som løsning også for små og mellomstore bedrifter, mener Wanduragala.

- Akkurat nå er det nærmest vill vest på SAN-fronten ("storage area networks"), og aktørene må gjøre noe for at kundens arbeid med å bygge SAN-løsninger skal bli enklere, sier han.

Lagringsnett eller SAN betyr at disker samles i egne optiske nettverk med en felles kopling mot tjenerparken. Tjenernes egne disker skal ikke gjøre annet enn å sørge for operativsystemet. IBM leverer i dag kraftige flerveistjenere som hylleløsning ("rack") på noen få centimeters høyde. Det nye chipset kjent som "Summit" skal gjøre det enklere å kople flere av dem sammen i klynger eller sågar symmetrisk flerprosessering. Lagringsnettets oppgave er å sørge for at de ulike tjenester tilordnes virtuelle lagringsenheter som kan fordeles på tjenerne etter behov. Lagringsnettet sørger selv for redundans, sikkerhetskopiering og liknende.

- Tilpasning til lagringsnett vil bli det samme som tilpasning til web. Kunder trenger forenklinger i arkitekturen slik at de kan bygge sine egne lagringsnett. IBM vil bygge et sertifiseringssystem for komponenter i tjenersystemer. Blant de sertifikatene vi vil utstede, blir et som garanterer at en komponent er tilrettelagt for lagringsnett, såkalt "SAN-proven".

Blant SAN-løsningene IBM arbeider med er speilingsutvidelser til klynger under Windows 2000, tjenerfri sikkerhetskopiering og gjenoppretting, øyeblikkelig replikering, og ikke minst driftsverktøy. Det siste skal løses i samarbeid med Tivoli. I tillegg til selve maskinvaren som trengs for å bygge SAN, altså disker og komponenter til det optiske nettverket, leverer IBM nødvendig programvare. Wanduragala snakker om "SAN Solution Building Blocks".

- Vi kommer til å kunngjøre nyheter innen optiske SAN for både rimelige og mer avanserte løsninger. Den nye tjenerarkitekturen gjør det umulig med tjenerspesifikke verktøy for drift. Alle driftsverktøy for NetFinity-tjenerne vil følgelig integreres mot Tivoli-systemet. NetFinity Director for Windows 2000 er et skritt i denne retningen.

Wanduragala mener forskjellen mellom bedrifters egne IT-avdelinger og spesialiserte tjenestetilbydere - både ASP (application services provider, altså programvareutleie) og ISP (Internet service provider, altså tilbydere av Internett-tjenester) vil gradvis viskes ut etter hvert som IT-avdelingene skjønner at de må fungere som ASP-er.
digi.nos erfaring er at dette synet deles av de fleste ledende aktørene i IT-bransjen.

Les mer om lagringsnett eller SAN:


Lagringsnett på 17 terabytes med garantert oppetid
EMC ikke lenger kun for de største

Til toppen