90 prosent av Yahoo!-overskuddet forsvant på ett år

Yahoo! hadde et netto-overskudd på 81,1 millioner dollar i tredje kvartal i fjor. I år er driftsoverskuddet på 8,4 millioner dollar, men i realiteten taper Yahoo! penger. Likevel steg aksjekursen.

Yahoo! hadde et netto-overskudd på 81,1 millioner dollar i tredje kvartal i fjor. I år er driftsoverskuddet på 8,4 millioner dollar, men i realiteten taper Yahoo! penger. Likevel steg aksjekursen.

Yahoo!, et av de aller sterkeste merkenavnene på Internett, sliter i likhet med de andre aktørene med et elendig marked. Terrorhandlingene den 11. september forverret situasjonen ytterligere, med annonsører som blant annet trakk reklamekampanjene fordi de ikke vil bli assosiert med terrrornyheter.

Et av de store problemene er at potensielle annonsører nå har egne økonomiske vanskeligheter og vil dermed ikke bruke penger på markedsføring. Yahoo! estimerer at de har tapt, og vil tape, mellom 5 og 15 millioner dollar i reklameinntekter som en direkte følge av terrorhandlingene.

I april i år sa Internett-selskapet opp 420 ansatte, de første kuttene i Yahoo!s seks-årige historie. Nå varsler konsernsjef Terry S. Semel at de går gjennom hele virksomheten og må kanskje se på ytterligere kutt. Reduksjonen i staben blir i tilfelle annonsert i midten av november, melder Reuters.

Norge og Sverige ble nesten radert ut i forbindelse med den første runden med kutt, mens Yahoo! ikke nedskalerte i særlig grad i Danmark.

Nedgangen i omsetningen fra tredje kvartal i fjor (juli-september) var på 129,4 millioner dollar. Mens Yahoo! omsatte for 295,5 millioner dollar i 2000, var den sunket til 166,1 millioner i år.

Ser man bort fra avskrivninger og andre engangskostnader, tjente Yahoo! 8,4 millioner på driften siste kvartal. Det er en nedgang på nesten 90 prosent fra samme kvartal i fjor, da netto-inntektene var på 81,1 millioner dollar.

En illustrasjon på hvor mye verre situasjonen har blitt i løpet av bare ett år, kan man finne i tallene for tredje kvartal i fjor, da overskuddet var på 47,7 millioner dollar, inkludert ekstraordinære kostnader. Nå taper Yahoo! 24,1 millioner dollar, inkludert alle kostnader.

Likevel steg aksjekursen på internettselskapet mer enn 14 prosent torsdag, til 12,50 dollar aksjen på Nasdaq. Resultatet var i tråd med forventningene, ikke minst fordi inntektene ikke falt like mye som fryktet. Semels forsikringer om ytterligere kutt i kostnader, har tydeligvis beroliget analytikere, aksjemeglere og investorer ytterligere.

Konsernsjefen tror reklamemarkedet på Internett vil ta seg opp først neste sommer og i et forsøk på å frigjøre seg i større grad fra en sårbar, singel inntektsmodell, har Yahoo! innført abonnementstjenester.

Ifølge Associated Press er responsen fra nettbrukerne foreløpig kjølig. Til sammen har Yahoo! 210 millioner brukere som har registrert seg på den verdensomspennende portal-tjenesten. 80 millioner skal ha logget seg på tjenesten i september.

Til toppen