900% online-økning

I en rapport spår Londonfirmaet, Datamonitor, en ni-dobling i det private, europeiske online-markedet i løpet av en femårsperiode.

I en rapport spår Londonfirmaet, Datamonitor, en ni-dobling i det private, europeiske online-markedet i løpet av en femårsperiode.

Rapporten spår at forbruket på internettrelaterte tjenester i privatmarkedet i Europa vil øke fra 1,5 til 13,7 milliarder dollar de neste fem årene. Mesteparten av veksten vil komme fra tilkoblingsavgifter, som om 5 år totalt vil beløpe seg til 9,1 milliarder dollar. Sterkest prosentvis vekst vil man oppleve i handelen på nettet, der det forventes at omsetningen vil øke fra dagens 75 millioner dollar til 3,3 milliarder dollar mot slutten av femårsperioden. Personer som vil benytte seg av denne typen handel vil i første rekke være personer med kompetanse og kunnskap på PC og Internett.

Også i det internettrelaterte spillmarkedet forventes det stor vekst. Om fem år forventes dette markedet å beløpe seg til 1,3 milliarder dollar, mot dagens beskjedne 135 millioner dollar.

Til toppen