BEDRIFTSTEKNOLOGI

925 Ericsson-ansatte må gå

Ericsson og konsernsjef Lars Ramkvist (bildet), sendte i går ut en melding til den svenske arbeidsmarkedsetaten om at 925 ansatte ved selskapets produksjonsavdeling i Norrköping må gå. Dette er nesten 500 færre overtallige enn det Ericsson tidligere har signalisert.

Øystein Kvistad
17. juni 1997 - 14:28

Det var i mars i år Ericsson-ledelsen presenterte de omfattende strukturendringene i konsernet som innebar at 1.400 ansatte skulle rasjonaliseres vekk iløpet av året.

Nå viser det seg altså at antallet overtallige blir vesentlig færre, noe som blant annet skyldes at Ericsson sliter tungt med å finne en kjøper til kretskortfabrikken i Norrköping. Antallet ansatte som får beskjed om å slutte blir trolig også færre enn de 925 den svenske arbeidsmarkedsetaten i går fikk melding om.

At Ericsson sier opp folk og kutter ut samlebåndproduksjonen for kretskort i Norrköping begrunnes med at divisjonen Infocom Systems i økende grad vil konsentrere seg om det de anser å være sin kjernevirksomhet. Målet er å skape grunnlag for vekst i et marked med skjerpede kundekrav og hardere priskonkurranse.

Produktene blir stadig mer avanserte og får økt kapasitet samtidig som de krymper i fysisk størrelse. I tillegg blir levetiden til hvert produkt kortere og kortere, noe som er en av hovedbegrunnelsene til at Ericsson Infocom Systems nå går over til mer moderne utviklings- og produksjonsteknikker for sine tele- og datakommunikasjonsprodukter.

- Det er selvfølgelig vanskelig å måtte si til folk at vi ikke lenger kan tilby dem arbeid hos oss. Det er forståelig at de ansatte både er skuffet og bekymret, men dette er en del av de endringene vi ser oss tvunget til å gjennomføre rundt om i verden. Hvis vi ikke hadde vært modige nok til å ta disse grepene nå, ville det ført til at vi måtte ha gjennomført enda mer drastiske tiltak senere. Nå fortsetter vi å jobbe hardt for å selge kretskortfabrikken i Norrköping, sier Infocom Systems leder Anders Igel.

Verken ansatte ved kretskortfabrikken eller IT-enheten i Norrköping er medregnet i overtallighetsvarselet som ble sendt ut i går. Når de såkalte MBL-forhandlingene (svensk lov om medbestemmelse på arbeidsplassen) er avsluttet, vil det bli gjennomført lokale forhandlinger i de nye organisasjonene med de lokale klubbene. Først etter sommeren vil det bli klart om oppsigelsene i noen tilfeller skal avvike fra "sist-inn-først-ut"-prinsippet. De første ansatte som må gå, forlater selskapet i midten av desember i år.

Siden de første organisasjonsendringene ble presentert i mars har Ericsson i rettferdighetens navn også satt i verk tiltak for å gjøre antallet overtallige så lavt som mulig:

  • LM Ericsson Data vil etablere operasjoner i Norrköping som på lengre sikt ventes å ville gi 300 arbeidsplasser. Iløpet av året vil denne virksomheten sysselsette omlag 65 mennesker.
  • Ericsson i Linköping vil ansette 300 nye personer ved selskapets produksjonsanlegg og applikasjonssenter.
  • Ericsson i Kumla etablerer 140 nye jobber. De ansatte i Norrköping har hatt førsteprioritet på disse stillingene siden april.
  • Nolato, som produserer frontdeksler for Ericsson, skal bygge en fabrikk som vil gi 25 mennesker jobb. Også her er tanken at ansatte fra Norrköping stiller først i køen.
  • I samtaler med SCI/Solectron ser Ericsson på muligheten for å flytte ansatte som ønsker det fra Norrköping til Skottland.

Iløpet av de siste fem årene har 20.000 av Ericssons totalt 90.000 ansatte fått nye stillinger i konsernet. Over 3200 Ericsson-ansatte i Sverige har dessuten fått ny arbeidsgiver som følge av at Ericsson har outsourcet deler av sin virksomhet.

Bare i Sverige har Ericsson siden 1990 økt antallet ansatte med 12.800 mennesker, og selskapet har planer om å ansette ytterligere 3000 iløpet av inneværende år. Det er like mye som antallet Ericsson-ansatte vokste med i Sverige i fjor.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.