950 må gå fra Bravida

Bravida-sjef Jan Kåre Pedersen må igjen ta i bruk sparekniven. Nesten 1000 hoder skal bort, i tillegg til omfattende permitteringer.

"Sviktende marked" er også denne gangen begrunnelsen for de omfattende bemanningsreduksjonene som installasjonsfirmaet må gjennomføre.

I alt skal 700 årsverk fjerne i Norge, 250 svenske jobber forsvinner og i tillegg permitteres cirka 300 ansatte i Norge, opplyser Bravida i en pressemelding.

Nær femti prosent av bemanningsreduksjonen gjelder administrative funksjoner, de øvrige fordeler seg på operative funksjoner innenfor områdene elektro, rør, ventilasjon og tele- og datanett (telekom).

Alle de regionale Bravida-selskapene i Norge og Sverige vil bli berørt av nedbemanningen. En vesentlig del av den tilhørende prosessen er allerede igangsatt lokalt i samarbeid med personalorganisasjonene. Effekten i form av reduserte kostnader vil komme løpende utover året, opplyser Bravida.

– Vi må forholde oss til et svakt og delvis synkende marked fremover. Det er derfor helt nødvendig for oss å redusere kostnadene i forhold til dette. Bemanningsreduksjoner må ganske enkelt til for å sikre langsiktig lønnsomhet og trygge arbeidsplasser, sier konsernsjef Jan Kåre Pedersen i Bravida i pressemeldingen.

I dag er 147 ansatte i norsk virksomhet midlertidig permittert og ytterligere 300 ansatte permitteres fra og med april.

Ytterligere reduksjoner i Sverige kan heller ikke utelukkes. Nord-Sverige, som så langt er hardest rammet av markedsnedgangen innen bygg og anlegg, reduserer med cirka 120 ansatte, de øvrige 130 fordeler seg over hele Sverige.

I Danmark medfører den pågående integrasjonen mellom gammel og ny Bravida-virksomhet en reduksjon i administrativt ansatte på rundt 70.

Til toppen