Å bytte bedriftsnavn og Internettadresse er dyrt

Online Club, Janco, Telenor Nextel og New Media Science er ferske eksempler på de mange navnebyttene i IT-bransjen. Men det koster millioner å gjør et nytt navn kjent.

Online Club, Janco, Telenor Nextel og New Media Science er ferske eksempler på de mange navnebyttene i IT-bransjen. Men det koster millioner å gjør et nytt navn kjent.

I en bransje der tempoet bare øker, dukker det neste daglig opp navneskifter hvor store og små, gamle og nye aktører bytter navn og Internett-adresser. Navnebyttene kommer som regel etter eierskifter og fusjoner/oppkjøp, men også for å rydde opp og lage bedre navn.

Men navnebyttene er dyre, advarer to ledere i reklamebransjen. Både Kjetil Try og Bård Amundsen påpeker at det er svært dyrt å kast innarbeidede navn og Internett-adresser. Begge stiller spørsmål ved om IT-selskaper som Telenor Nextel og Onlineclub vet hva de gjør når de bytter navn.

- På Internett er navnet/adressen det eneste du har, for du driver ikke butikk på Karl Johan. Et navnebytte gjør at du langt på vei starter helt på nytt, sier Try, reklameveteran og gründer i Try Reklamebyrå til digi.no.

Det finnes ingen standardsvar på hva det koster å bytte navn, men den siste ukens dagsaviser har vært fulle av helsides annonser for etablerte aktører som flagger sitt nye navn.

- En helside i VG, Dagbladet eller Aftenposten koster hvertfall 150.000 kroner, mens en TV.kampanje koster 4-5 millioner kroner. I bransjen pleier man å si at det koster 20-25 millioner kroner å opprette et nytt konsumentprodukt i Norge. Prisen for en bedrift er trolig noe lavere, mener Amundsen som er sjef i Internett og kunderelasjons-avdelingen i Bates, Norges største reklamebyrå.

Ferske navnebytter
Janco - UPC

Telenor Nextel - Nextra

Online Club - Yatack

New Media Science - Cell Network

Infostream - Integra

Jobshop - Stepstone

Mogul, Win.hlp og Numerica Taskon blir Optosof

Mange skifter hos Spray/Razorfish

Flere fusjoner med Icon Medialab

Try og Amdundsen påpeker begge at navneskifter blir ekstra komplisert når man også skal skape en god nettadresse. Adressene skal kunne staves på mange språk og ikke være tatt.

- Kunnskapsbedrifter bør ikke bytte navn for ofte - det er viktig at de ansatte opplever at venner og andre har hørt om deres arbeidssted. Navneskifter skaper dessuten generell turbulens, mener Amudsen.

- Det er ikke alltid nødvendig å bytte navn. Kraft betalte ni milliarder kroner for Freia og beholdt navnet, åpenbart fordi det er så dyrt å gjøre deres egne sjokolader like kjent, sier Try.

Try og Amundsen har flere råd til selskaper som vurderer navnebytte:

- Når man fusjonerer, ikke la hvem som er størst, men hvem som har det beste navnet bestemme hva man skal beholde.

- Tenk langsiktig og på at du kanskje skal etablere deg i utlandet. Hold deg unna ø,æ og å.

- Ikke bry deg så mye om å lage en flinkt navn. Kall det hva du vil, men på Internett det er viktig å signalisere hva du driver med.

- Forkortelser er vanskeligere å huske, det er utrolig mange av dem. Navn som har en betydning er enklere å huske.

Til toppen