A-etaten blir kommersiell

Arbeidsmarkedsetaten har endret profil og logo - fra i dag er merkenavnet aetat. Ambisjonen er at arbeidsgivere skal tenke rekruttering når de hører navnet.

Arbeidsmarkedsetaten har endret profil og logo - fra i dag er merkenavnet aetat. Ambisjonen er at arbeidsgivere skal tenke rekruttering når de hører navnet.

Arbeidsmarkedsetaten har fått ny logo og ny navnestruktur, i tillegg til at etatens nettsider aetat.no har fått nok en ansiktsløftning.

- Endringene representerer alt i alt både en tradisjon og den fornyelse aetat får gjennom de nye tjenestene, sier markedsdirektør Odd-Erik Marthinsen (bildet) i aetat Arbeidsdirektoratet. - Navne- og profilendringen er foretatt for å samle alt under ett begrep.


Når det gjelder den nye logoen sier Marthinsen at den representerer en modernisering. Den signaliserer åpenhet og et bredt tjenestespekter.

- Aetat er klassifisert og registrert som et merkenavn, og ambisjonen er at arbeidsgivere i større og større grad skal tenke rekruttering når de hører aetat, sier Marthinsen og legger til at etaten nå er i gang med en offensiv reklamekampanje både på TV, i trykte medier og på Internett.

- Vi vil fremstå som mer og mer spennende, og dette budskapet har tydeligvis nådd fram, sier han og opplyser at mange i dag har hatt problemer med å komme inn på sidene. - Serveren er sterkt presset. Dette er etterspurte tjenester.

Når det gjelder profilendringen aetat er inne i, tilbakeviser Marthinsen at den har med image å gjøre. - Vi er stolte av Arbeidsmarkedsetaten. Vi har kunnskap om hva arbeidsgiveren vil ha. I tillegg skjer det en endring i de brukerne som søker seg mot aetat.no. 80 prosent av de som bruker nett-tjenesten er interessert i jobbskifte, bare en av fem er ledigmeldt.

"Endringen gjøres for å tydeliggjøre at etatens mange tjenester og avdelinger er deler av samme organisasjon, og er en nødvendig forberedelse til at aetat fra 1. juli skal konkurrere med private aktører på formidlings- og rekrutteringsmarkedet", skriver etaten i en pressemelding.

- Betyr dette at aetat åpner for annonsering på nettsidene?

- Det kan bety det, men ikke nødvendigvis. Dette er en prinsipp-diskusjon vi må ta. Nå har Stortinget allerede vedtatt at dette skal være et fritt marked. Det er nærliggende å si at vi vil åpne for annonsering, men foreløpig har vi ikke gjort det. Vi merker imidlertid presset fra bedrifter som ønsker en profilering hos oss, og som gjerne betaler for å få det. Teknologien er tilrettelagt slik at vi kan legge inn firma-logoer, og vi vil også kunne legge inn bannerannonser. Bedriftene vil også kunne betalt for å få en mer synlig plass til sine stillingsannonser.

Marthinsen understreker at tjenesten for alltid vil være vederlagsfri for arbeidssøkerne.

Aetat.no har over 4,5 millioner treff i måneden, og ønsker å være det sentrale møtested for arbeidsgivere og arbeidssøkere.

Etatens nettsider har ofte fått skryt for sin brukervennlighet, og Marthinsen bekrefter overfor digi.no at dette er noe de har satset sterkt på.

- Vi ser på internett-tjenesten som en levende del av vår virksomhet, og informasjonen her vil til enhver tid være aktuell og oppdatert. Brukeropplevelsen skal være preget av vennlighet, være enkel å bruke og lett å forstå. Vi ønsker også at brukeren skal føle seg engasjert og at løsningen oppfordrer til handling, skriver etaten i en pressemelding.

Til toppen