A-etaten på tekst-TV

Arbeidsmarkedsetaten har tidligere i år gitt sine nettsider en real ansiktsløftning, og fra i dag blir stillingsannonsene fra etaten også å finne på NRK 2s tekst-TV.

Arbeidsmarkedsetaten har tidligere i år gitt sine nettsider en real ansiktsløftning, og fra i dag blir stillingsannonsene fra etaten også å finne på NRK 2s tekst-TV.

Antall brukere av arbeidsmarkedsetatens nettsider og e-post-tjeneste har økt jevnt og trutt siden etaten fikk nye nettsider tidligere i høst. Meningen var å gjøre nettjenesten mer brukervennlig, og sidene er blitt godt mottatt.

Markedsdirektør Odd Erik Martinsen forteller at de har fått mange gode tilbakemeldinger, i tillegg til å bli nominert til digi.no-prisen, som eneste offentlige instans.

A-etatens nettsider har hatt omtrent 2,3 millioner sideoppslag hver av de siste to månedene. Normalt ligger tallene på mellom 70.000 og 120.000 oppslag i døgnet. Martinsen legger til at etaten ikke er ferdig med å utbvikle nettsidene. Foreløpig finnes det ingen konkrete planer annet enn at søkebasen skal bli større. Etaten vil få flere arbeidssøkere inn.

Martinsen sier også at de vil markedsføre tjenesten enda mer aktivt til neste år. Nå registreres 200.000 arbeidssløkere per år, og Martinsen regner med at tallet kommer opp i 250.000.

- Hvor mange regner dere med vil bruke tekst-TV til å lese stillingsannonser?

- Det er vanskelig å si. Tekst-TV har en større utbredelse enn Internett, og vi når 80 prosent av alle husstander som har TV i Norge. Tilgjengeligheten tilsier at det raskt skal bli like mange brukere som på nett.

Martinsen legger til at tekst-TV har et høyt brukerpotensial. Målgruppen er alle som er ute etter ny jobb eller som er interessert i jobbmarkedet. Det er nå lagt inn forslag om monopolopphevelse av arbeidsformidling, og dette åpner for sterkere konkurranse. Martinsen frykter ikke dette; - Ingen andre aktører har all den informasjonen vi har, sier han.

- Hva slags jobber søkes det mest etter på Internett?

- Foreløpig har vi ingen statistikk på dette, men det er grunn til å anta at nettbrukerne i gjennomsnitt er unge og velutdannete. Det gjenspeiler hva man leter etter. IT-relaterte jobber er overrepresentert, sier Martinsen, som regner med at det stort sett vil søkes etter de samme jobbene på tekst-TV.

Målet med annonsering på tekst-TV er å nå en bredest mulig målgruppe, og for å mobilisere arbeidskraft. En rekke aktører er nå inne i stillingsmarkedet. Martinsen sier ubeskjedent at A-etaten er den fremste aktøren, og skal også ligge teknologisk i tet.

- De andre blir supplementer, og det har vi ingen problemer med. Men den tyngste og største aktøren på dette markedet må være offentlig.

Etaten har betalt 130.000 kroner for tekst-TV-avtalen med NRK for hele 1999. Markedsavdelingen, som ledes av Martinsen, har ansvar for informasjonskanalene. De har besluttet å legge ned avisen "Arbeidssøkeren" fra nyttår.

- Den er uaktuell, og holder ikke følge. Det vi sparer inn der, kan brukes andre steder. Bare en brøkdel av dette brukes på tekst-TV.

- Skal denne utlysningskanalen konkurrere med avisene?

- Det blir selvfølgelig en viss konkurranse. Det er registrert et fall i stillingsannonsene i avisene. Samtidig tror jeg at arbeidsgivere vil avertere i flere kanaler. Vi tilbyr ett sted hvor annonsene kommer gratis ut i hele landet. Stortinget har betalt dette.

Målet er at Arbeidsmarkedsetaten skal stå for 50 prosent av arbeidsformidlingen i det norske stillingsmarkedet.

- Vi er ikke der ennå, men det er et realistisk mål, mener Martinsen.

Til toppen