A-presse-avis i allianse med Orkla Media

Orkla Medias portaltjeneste HjemmeNett henter inn sin første A-presse-avis på nettet. Nordlys kobler seg til inngangstjenesten av rent kommersielle hensyn.

Orkla Medias portaltjeneste HjemmeNett henter inn sin første A-presse-avis på nettet. Nordlys kobler seg til inngangstjenesten av rent kommersielle hensyn.

HjemmeNetts konsept består av en portal krydret med redaksjonelt stoff fra diverse bidragsytere. De mange redaksjonelle partnerne har hovedsaklig befunnet seg i Orklas og Orkla Medias sfære, presumptivt med leverandører fra forlaget Hjemmet Mortensen og Orkla Medias lokalaviser (unntak er Nettavisen, Osloposten, Din Side og digi.no).

Nå har A-presse-avisen Nordlys koblet seg på med status som innholdsleverandør av nyheter og annet stoff. Det innebærer at overskrifter og ingresser blir liggende på HjemmeNett-tjenesten med pekere direkte til artiklene i Nordlys.

Svenn A. Nielsen, redaksjonelt ansvarlig for Nordlys på nett, sier at det kun dreier seg om ingresser og overskrifter; av opphavsrettlige hensyn er det en grense for hva Nordlys kan formidle av stoff uten at journalistene i avisen begynner å kreve vederlag.

- Det finnes ingen skriftlig avtale med HjemmeNett i øyeblikket, men dette er kun en formalitet. Vi ble enige om å starte samarbeidet denne uken, sier Nielsen til digi.no.

Han er svært opptatt av å øke trafikken til webutgaven av avisen. Nordlys prøver å få inntjening på en web som de i utgangspunktet har hatt små utgifter på.

A-pressen har gjennom et samarbeidsprosjekt klart å effektivisere utviklingen av de enkelte webtjenestene i konsernet, blant annet ved å benytte publiseringsverktøyet Imaker i fellesskap. Det er Bergensavisen som er ansvaret for avisnettverket A-pressenett.

Noen negativ reaksjon ovenfra på avtalen med et Orkla-selskap, regner Nielsen ikke med.

- A-pressen skal ikke fortelle oss hvordan vi skal skaffe oppmerksomhet rundt nettsidene vår. Vi er opptatt av at flest mulig folk kommer til tjenesten vår; dette er et forsøk på å tjene å penger, sier han og mener at avtalen umulig kan gripe inn i noen overordnete strategier i konsernet.

- Det kan ikke ha strategisk betydning at vi har "teasere" på HjemmeNett-sidene, mener han, og sier han tidligere aldri har vært plaget av noen sentral innblanding fra majoritetseieren (A-pressen eier 58 prosent i Nordlys).

Redaktør Nina Furu i HjemmeNett er fornøyd med å få Nordlys som partner:

- Nordlys har jo en unik posisjon i Nord-Norge og er dessuten en etablert aktør med kvalitetsstoff på nett. Såvidt vi vet, er dette første gang Orkla og A-pressen samarbeider såpass nært som dette, hevder hun.

Etter en rask sjekk med informasjonsavdelingen i A-pressen, viser det seg at dette er riktig på den redaksjonelle siden - unntakene er enkelte regionale annonsesamkjøringer blant lokalaviser i Norge.

Vanligvis slåss A-pressen og Orkla Media som hund og katt på lokalavismarkedet i Norge.

- Vi utelukker ikke at samarbeidet med Nordlys også kan åpne for samarbeid med andre A-presse-aviser, sier Furu og mener at dette er en naturlig forbredelse til HjemmeNett versjon 2.0 som kommer i høst.

HjemmeNett har slitt tungt siden starten i fjor og ikke trukket til seg mange brukere. En av grunnene er mangel på skikkelig innhold som vil gjøre tjenesten annerledes og unik for brukerne. Nå varsler Furu at det snart blir endringer på det nåværende opplegget:

- Vi utvider antall innholdsleverandører og legger opp til en langt mer omfattende tjeneste i høst, sier hun

Til toppen