A-pressen blir offentlig

Torsdag presenterer A-pressen sin nye satsing, med offentlige service torg på Internett. Samtidig varsler pressekonsernet sterkere lokal fokusering.

Torsdag presenterer A-pressen sin nye satsing, med offentlige service torg på Internett. Samtidig varsler pressekonsernet sterkere lokal fokusering.

Lokalnett AS heter firmaet som står for pressekonsernets nye satsing på lokale nettsteder. Firmaet ble etablert høsten 1996 av A-pressen og ansatte fra Norsk Informasjonsteknologi AS.

Det ene hovedproduktet fra firmaet, blir Offentlig Service Torg. Denne tjenesten skal styrke kommunikasjonen mellom innbyggere og det offentlige ved hjelp av Internett.

Bakgrunnen for denne satsingen er at Regjeringen tidligere har besluttet å samordne tjenestetilbudet mellom de ulike forvaltingsnivåene i stat, fylkeskommune og kommuner. Samtidig påbyr den nye kommuneloven kommunene å drive aktiv informasjon og bedre offentlig innsyn i forvaltningen.

Og nå skal det altså bli bedre med hjelp av A-pressen og Internett.

Det andre satsingsområdet for Lokalnett er LokalTorget som snart skal lanseres med lokale aviser og bedrifter som partnere.

Til toppen