A-pressen får provisjon av eShop-salg

A-pressenett har inngått et samarbeid med Orkla Medias eShop som kobler annonseinntekter med nettsalg. Men i motsetning til Oslo Filharmoniens tilbud til mediene, er mediekonsernet garantert en viss minsteinntekt.

Prøveprosjektet startet i mars og skal fortsette ut mai, men i A-pressenett utelukker man ikke at man vil fortsette med liknende konsept.

- I tre måneder skal vi sammen med eShop prøve ut et annonseprosjekt der eShop betaler A-pressenett en meget lav CPT-kostnad (Cost per Thousand, red. anm.) for visning av deres annonse. I tillegg til CPT-kostnaden, mottar A-pressen Nett deler av fortjenesten for produktet som blir solgt, forteller Odd Gurvin, salgssjef for Internett i A-pressenett.

Han beskriver prosjektet som et pilotprosjektet, som allerede nå viser gode resultater.

- Vi er garantert noen inntekter, selv om ikke eShop selger. Men legger vi annonsen på godt besøkte sider, øker sjansen for salg. eShop har annonsert for et leksikon, og de har faktisk solgt en del hittil. A-pressenett disponerer 200-300 annonseplasser, og det er bedre å bruke ledige annonseplasser til å tjene penger enn å plassere fyllstoff der, sier Gurvin.

- Erfaringene så langt er at vi har tjent inn penger vi ellers ikke ville ha fått inn, og vi er fornøyde så langt.

- Det setter krav til annonsen, den må være bra. Forholdet mellom mediet og annonsøren må også være basert på gjensidig tillit. Hvis annonsøren sier at "annonsen har generert 50 salg" må man stole på det, sier Gurvin. Likevel understreker han at det er viktig at annonsør kan redegjøre for hvordan man registrerer de kjøp gjort gjennom mediet.

- Er norske medier for redde for å satse nytt?

- Jeg synes nettsteder bør være åpne for slike nye konsepter, og dette er en viktig læreprosess for begge parter. Det er ikke snakk om å tape penger, men å utnytte tilgjengelige ressurser. På meg virker det som norske medier er litt redde for å prøve nye ting, sier Gurvin.

Oslo Filharmonien satset tidligere i denne måneden på et konsept som innebar at mediene bar hele risikoen gjennom systemet CPC - Cost Per Consume. Det betyr at annonsøren kun betaler for de annonseringer som genererer salg. Dette prøveprosjektet fikk mye medieoppmerksomhet, men det foreligger i dag ingen konkrete avtaler på denne type annonsesalg mellom Oslo Filharmonien og medieaktører.

Til toppen