A-pressen i minus

Det foreløpige resultatet i A-pressen viser at det som i 1997 var et overskudd på 45 millioner kroner, ble i 1998 et underskudd på 13,4 millioner kroner. Konserndirektør Alf Hildrum skal nå ta sparekniven fatt.

Det foreløpige resultatet i A-pressen viser at det som i 1997 var et overskudd på 45 millioner kroner, ble i 1998 et underskudd på 13,4 millioner kroner. Konserndirektør Alf Hildrum skal nå ta sparekniven fatt.

Det var røde tall i de foreløpige resultatene som ble lagt ut i dag fra mediegiganten A-pressen.1998
1997 1996
Resultat før skatt
-13,4 mill
45,564 mill 91,197 mill

Årsaker til at resultatet nå ender på minus, er i følge selskapet blant annet nedskrivninger innen elektroniske medier og TV, svekket driftsresultat for Storbyavisene, redusert pressestøtte og implementering av nye merkantile systemer i kjernevirksomhet.


"Det er i løpet av 1998 iverksatt flere tiltak for å styrke konsernets konkurransekraft. Ytterligere tiltak vil bli iverksatt i løpet av 1999."

Omsetningen til konsernet økte med 3,7 prosent i forhold til 1997, og endte på i underkant av 2,3 milliarder kroner. Konsernets samlede driftskostnader ble 2,23 milliarder kroner, noe A-pressen oppgir å være 7,1 prosent høyere enn i 1997.


Utskiftingen av merkantile systemer innebærer blant annet forberedelse til år 2000, og det er investert nærmere 45 millioner kroner i merkantile systemer.

Storbyavisene økte underskuddet i 1998 med 17,1 millioner kroner til 26,9 millioner. Dette inkluderer Dagsavisens enorme underskudd på 13,1 millioner. Dagsavisen ble i fjor skilt ut av konsernet, og netto-effekten ved utskillelsen var 0,7 millioner kroner for A-pressen.

Innen satsingen på TV er det blant annet TV2-konsernets svake resultat som drar ned. I den kommersielle TV-kanalen endte resultatet på 84,4 millioner kroner, 14,2 millioner svaker enn i 1997.

Forretningsområdet elektroniske medier fikk et negativt driftsresultat på 11,1 millioner kroner i 1998. Dette inkluderer 5,2 millioner kroner i ekstraordinære goodwill avskrivninger. Det er blant annet et dårlig resultat i New Media Science som bidrar til det negative resultatet. A-pressen eide 51 prosent av Digital Hverdag, som fusjonerte med New Media Science. A-pressen fikk da 23,5 prosent av det nye selskapet.

Ifølge A-pressen har Digital Hverdag nådd et resultat i samsvar med forventningene, mens New Media Science har hatt en vesentlig resultatsvekkelse.

Konsernet legger vekt på at de forventer en reduksjon av annonseomsetningen i 1999, og at dette vil få "betydning for konsernets muligheter for lønnsomhetsforbedring i 1999".

I presentasjonen av årsresultatet skriver A-pressen at de vil måtte redusere antall ansatte med minst 10 prosent for sammenlignbar virksomhet i treårsperioden 1998 til 2000. Det er konsernets målsetning om at det vesentligste av reduksjonen skal være iverksatt inne utgangen av 1999.

Konsernet vil i de neste to årene sette størstedelen av sine styringsressursser inn på å gjennomføre handlingsprogrammet for å forbedre produktiviteten. "Konsernets kortsiktige vekstambisjoner vil dermed måtte reduseres. Den overordnede vekststrategien ligger imidlertid fast," skriver konsernet i sin presentasjon.

På eiersiden i A-pressen gikk i desember i fjor det finske mediehuset Sanoma Corporation inn og kjøpte 10,3 prosent. Den største eieren er Landsorganisasjonen i Norge (LO), og også Møller Investor er inne på eiersiden. Finnene gikk til ytterligere oppkjøp tidligere denne måneden og kjøpte seg opp til en eierandel på 20 prosent.
Til toppen