A-pressen inngår avtale med JobMatch

Den importerte jobbsøktjenesten JobMatch har inngått en samarbeidsavtale med A-pressen. I første omgang skal nettutgavene av Bergensavisen og Oppland Arbeiderblad tilby en jobbmarkedsplass som benytter JobMatch sin teknologi.

Den importerte jobbsøktjenesten JobMatch har inngått en samarbeidsavtale med A-pressen. I første omgang skal nettutgavene av Bergensavisen og Oppland Arbeiderblad tilby en jobbmarkedsplass som benytter JobMatch sin teknologi.

A-pressen har inngått en strategisk samarbeidsavtale med JobMatch Norge. Flere av A-pressens nettaviser vil opprette jobbmarkedsplasser koblet opp til JobMatch sin database. Denne inneholder ledige stillinger og CV-er for jobbsøkere.

De to første avisene som knytter seg til JobMatch er Bergensavisen og Oppland Arbeiderblad, og markedsplassene lanseres i dag.

- JobMatch sitt konsept og løsning er mest interessant for oss i forhold til andre jobbtjenester på nett. Med vår styrke i de lokale markedene vil A-pressen tilføre både stillinger, CV-er og trafikk til jobbmarkedsplassene. I tillegg ser vi interessante synergier mellom våre trykte aviser og JobMatch-konseptet, sier konserndirektør Bjørn Larsen i A-pressen ASA til digi.no.

Han legger til at han også er klar over Arbeidsmarkedsetatens jobb-tjeneste og har tatt denne med i vurderingen av de ulike jobbsøktjenestene på nett.

I dag er 16 av A-pressens 45 aviser på nett. Larsen regner med at konsernet vil passere 20 nettaviser neste år.

Daglig leder i Jobmatch Norge, Terje Rustad, tror A-presseavisenes geografiske spredning og sterke posisjon i sine respektive hjemmemarkeder vil føre til at jobbtjenesten vinner markedsandeler raskt.

For jobbsøkere er det gratis å legge inn sin CV og jobbsøknad på avisenes nettadresse. Firma som har jobber å tilby, eller som søker etter mennesker med en bestemt kompetanse, må etter en innarbeidingsperiode betale for tjenesten, som kan kombineres med stillingsannonsering i papiravisen.

Selve "matchprosessen" gir kun kandidater som "matcher" den definerte stillingsprofilen hos jobbtilbyder. Dette innebærer en kvalitativ utvelgelse og en effektiv kontakt-administrasjon mellom jobbsøker og jobbtilbyder.

Til toppen