A-pressen kjøper dansk redaksjonssystem

A-pressesjef Alf Hildrum blar opp et tosifret millionbeløp til SAXoTECH, som dermed får levere sin redaksjonelle software SAXoPRESS CMS til avisgruppen.

A-pressesjef Alf Hildrum blar opp et tosifret millionbeløp til SAXoTECH, som dermed får levere sin redaksjonelle software SAXoPRESS CMS til avisgruppen.

Danske Saxotech AS karakteriserer avtalen A-pressen ASA som "et gjennombrudd i Norge", og viser til potensialet som kan ligge i å få tilgang til avisgruppens 48 aviser i Norge.

- Rammeavtalen med A-pressen må karakteriseres som en viktig milepæl for vår virksomhet i Norge. Målt i antall aviser sikrer denne avtalen oss tilgang til cirka 27 prosent av det norske avismarkedet, sier markedssjef Baard Mo i SAXoTECH AS.

Rammeavtalen omfatter blant annet SAXoTECHs produkter for redaksjonell planlegging og produksjon, samt arkivløsning og intregrasjon mot Internett. Avtalen omfatter også en høy andel konsulenttjenester i forbindelse med implementering og opplæring - alt i alt en avtale som SAXoTECH anslår til "et to-sifret millionbeløp" i verdi.

- Media Øst har allerede tre aviser som bruker SAXoPRESS som redaksjonelt produksjonsverktøy og ser denne rammeavtalen som et skritt på veien til en ytterligere samordning av konsernets digitale verktøy for administrasjon av innhold og produksjon. A-pressen har fokus på organiseringen av redaksjonell produksjonsflyt, sier assisterende direktør i Media Øst, Ketil Haugland i en pressemelding.

SAXoTECH er dermed en av to mulige leverandører av redaksjonelle systemløsninger til A-pressen som sådan, istemmer IT-direktør Tom Lekang i A-pressen Avis og Trykk.

Det danske programvareselskapet har sitt hovedkontor i Aalborg, og betjener i dag mer enn 100 kunder i Skandinavia og USA, i hovedsak aviser og magasiner.

Til toppen