A-pressen kutter ti prosent av årsverkene

- Problemet i dagens arbeidsmarked er å holde på folk, ikke å si dem opp, sa Alf Hildrum da andre tertial ble presentert i går. Innen år 2001 skal det fjernes 245 årsverk i avisdriften i tillegg til Dagavisens ansatte.

- Problemet i dagens arbeidsmarked er å holde på folk, ikke å si dem opp, sa Alf Hildrum da andre tertial ble presentert i går. Innen år 2001 skal det fjernes 245 årsverk i avisdriften i tillegg til Dagavisens ansatte.

150 årsverk forsvinner når Dagsavisen overføres til en egen stiftelse ved årskiftet. I tillegg skal A-pressen ha nedbemanninger på 10 prosent innen år 2001 i de andre avisene. Per i dag finnes det rundt 2.600 årsverk i konsernet (inklusive Dagsavisen).

Det innebærer at drøyt 245 årsverk skal bort.

Alf Hildrum og styret er svært lite fornøyd med resultatutviklingen i 1998. Året som helhet blir vesentlig svakere enn det som var forventet. Driftsresultatet for de første åtte månedene er på 39,3 millioner kroner, noe som er en halvering i forhold til samme periode i fjor (82,1 millioner kroner).

Resultat før skatt er på 15,3 millioner mot 56,8 millioner for samme periode i fjor, mens driftsmarginen er nede på 2,7 prosent. Driftsmarginen på samme tid i fjor var på nesten 6 prosent.

På TV-området er fortsatt engasjementet i TVNorge belastende med vedvarende underskudd, selv om dekning og seertallene er på vei oppover.

De akkumulerte underskuddet for forretningsområdet Storbyavisene (Dagsavisen, Bergensavisen Rogalands Avis, Telemarkavisa og Fremtiden) er på 15,3 millioner kroner for de to første tertialene. Dagavisen blir da også skilt ut, mens A-pressen selger seg ned i de andre nummer-to avisene (med unntak av Telemarksavisa) i løpet av neste år.

- Det er satt som mål at konsernets aviser totalt sett ikke skal øke personalkostnadene til og med år 2000. Vi regner med en lønnsvekst på cirka 10 prosent. Det betyr at vi må kompensere dette med en tilsvarende reduksjon i antall årsverk, opplyste Alf Hildrum.

I Dagsavisen er det for eksempel innført stillingstopp på grunn av renteøkning og børsuro, noe som medfører at de som slutter ikke blir erstattet.

- Vi ikke regner med økte annonseinntekter de nærmeste årene, så vi må finne muligheter for effektivisering og strukturelle endringer, sier han.

A-pressen regner med fortsatt stabile opplagstall, mens annonse-estimatene baseres på redusert vekst med muligheter for en reel annonsenedgang i løpet av neste år.

Det er sannsynlig at A-pressen vil bli børsnotert i løpet av november. Konsernet har allerede søkt om notering på hovedlisten til Oslo Børs.

Til toppen