A-pressen leverer innhold til Telenors bredbånd

Mediekonsernet A-pressen og Telenor Bredbåndstjenester skal sammen utvikle og distribuere innhold for det kommende bredbåndsnettet. Samtidig har Telenor kjøpt en stor aksjepost i A-pressen.

Mediekonsernet A-pressen og Telenor Bredbåndstjenester skal sammen utvikle og distribuere innhold for det kommende bredbåndsnettet. Samtidig har Telenor kjøpt en stor aksjepost i A-pressen.

Telenor Bredbåndstjenester og mediekonsernet A-pressen har inngått en rammeavtale om distribusjon og utvikling av innhold for bredbåndstjenester. Dette kommer frem av en pressemelding fra de to selskapene.

A-pressen skal levere innhold til bredbåndstjenestene som kommer fra Telenor. Grunnen til samarbeidet skal være at begge partene mener at godt lokalt og nasjonalt innhold vil være avgjørende for rask bredbåndsutrulling i Norge.

Stig Eide Sivertsen, administrerende direktør i Telenor Bredbåndstjenester, sier i pressemeldingen at rammeavtalen og aksjekjøpet er i tråd med strategien til Telenor-selskapet, nemlig å ta et sterkere engasjement for utvikling av innhold som skal sluses gjennom Telenors nåværende og eksisterende bredbåndsnett.


- For å lykkes med en rask utvikling og gjennomslag for bredbåndstjenester er vi avhengige av et konkurransedyktig nasjonalt innhold. Dette vil vi gjøre gjennom å inngå avtaler med flere av de viktigste nasjonale og internasjonale innholdsleverandørene i det norske markedet, sier Stig Eide Sivertsen.

A-pressen har lenge hatt en strategi om å bygge opp lokale og regionale portaler. Dette skal bygges på grunnlaget av den lokale nyhetsproduksjonen. A-pressen har 49 lokalaviser samt syv lokal-TV stasjoner og har dedikert NTB-konkurrenten APOR til å fokusere på nyhetsproduksjon for nettet.

Rammeavtalen mellom de to selskapene vil ikke utelukke andre medieaktører på bredbåndsnettet til Telenor.

Telenor Bredbåndstjenester har også kjøpt 14,85 prosent av aksjene i A-pressen. Telenor betalte 266 millioner kroner for aksjeposten. Aksjene ble kjøpt i markedet, opplyser selskapene i en pressemelding.

digi.no kommer tilbake med utfyllende dekning etter pressekonferansen klokken 11.30.

Til toppen