A-pressen med strategisk trekk i Chess

Det norske mediehuset A-pressen beveger seg videre inn i telekom-jungelen ved å overta 18 prosent av aksjekapitalen i Chess Communication.

Det norske mediehuset A-pressen beveger seg videre inn i telekom-jungelen ved å overta 18 prosent av aksjekapitalen i Chess Communication.

A-pressens datterselskap Elektroniske Medier  AS har overtatt en større aksjepost i telekomselskapet Chess Communication. Chess er én av over 20 mobiloperatører i det  norske markedet og har selv erklært en fokus på småbedrifter og privatmarkedet gjennom ulike "communities".

A-pressen går inn som eier i Chess gjennom en emisjon, som etter de kalkulasjoner Finansavisen har gjennomført, skal være i størrelsesorden ti millioner kroner, noe som priser selskapet til 55 millioner kroner. Et beløp som skal betales inn delvis i rene kroner, men også i form av reklameplass i mediehusets ulike aviser og mediekanaler. Denne fordelingen er satt til å være 65 prosent kapital og 35 prosent reklame får Aksjeforum vite fra Chess.

Dog er det en etablert en "forståelse" mellom Chess og A-pressen om at sistnevnte kan kjøpe seg ytterligere opp i Chess i fremtiden.

Chess Communication er  i dag kunde av Telenor Mobil og har i overkant av et par tusen mobilkunder.

Målet er å kapre iminst 60.000 mobilkunder i løpet av året., får Aksjeforum Norge AS vite av administrerende direktør i Chess,  Nils Åge Molden.

- Vi har kun vært på  luften i halvannen måned, og denne avtalen med A-pressen vil dels medføre at de ambisjonene må endres, sier Molden.
Målet for Chess er å bli blant de beste og være oppunder pallen bak de største i landet. En operatør bør i så måte ha minst 150.000 kunder for å kunne stå på egne bein, forteller Molden til Aksjeforum.

Chess regner videre med at de trenger rundt to år for å komme i break even, slik at først mot slutten av 2002 kan man regne med å se en positiv kontantstrøm. Chess planlegger senere også å gå inn å bli tilbyder av SMS, fasttelefoni og derigjennom Internett.

I dag er det norske markedet regelrett oversvømmet av teleoperatører, og alle regner med at det vil bli en større konsolidering i bransjen i løpet av året. Direktør Nadir Nalbant i Sense Communications uttalte tidligere at han forventet at kun fem operatører ville stå tilbake når prosessen var over.

Molden i Chess regner med at det vil være noen flere, men fortsatt et ensifret antall. You Communications uttalte i begynnelsen av februar at de førte samtaler med mulige fusjonspartnere, og kan i så måte være en av de første ut i prosessen. Det ble da antydet at Enitel kunne være en mulig kandidat.

Itera har tidligere eid rundt 40 prosent av aksjene i Chess, mens investeringsselskapene Zenta og Highlander tilsammen har 25 prosent. De resterende har vært fordelt mellom de ansatte og gründerne. Med dagens utvanning vil disse eierpostene bli redusert til henholdsvis cirka 33, 20 og 29 prosent.


Tidligere har A-pressen investert i ungdomsselskapet Mobile Feed.

Til toppen