A-pressen styrer økonomien fra Narvik

Narvikselskapet Funn får ansvaret for all datadrift blant annet i forhold til økonomi, lønn og abonnementsdrift hos medieselskapet.

Mot slutten av 1996 fikk Funn nye hovedeiere i A-presse-selskapene Fremover og Nor-Trykk Narvik. Gjennom disse ble selskapet tilknyttet A-pressen på kundesiden.

Funn har siden sommeren 1998 hatt datasentral for A-pressen region Nord- og Midt-Norge. Dette er en løsning hvor ca. 160 brukere mellom Honningsvåg og Røros har jobbet mot datasystemer vedrørende økonomi, lønn og avissystemer hos Funn i Narvik.

A-pressen har nå besluttet å samle alle regionale driftsaktiviteter til ett landsdekkende senter. Fra 1. november 2002 er den nye datasentralen i drift hos Funn i Narvik. Til nå har driften ligget fem forskjellige steder i landet.

Den nye avtalen omfatter 350 brukere i ca. 50 A-presseselskaper over hele landet.

A-pressen ønsker å spare penger gjennom sentralisering av driftsfunksjoner. Systemene tilgjengeliggjøres for brukerne gjennom et landsdekkende datanett ved hjelp av såkalt 'tynnklient teknologi', skriver Funn i en pressemelding.

Kontrakten går over en treårsperiode og vil sørge for rundt 15 millioner i inntekter for Funn.

Funn har hadde i 2001 en omsetning på 10,1 millioner kroner. For inneværende år viser prognosene cirka 14.5 millioner, og budsjettet for 2003 ligge rpå rundt 20 millioner kroner. Selskapet, som opprinnelig var en tomannbedrift, har i dag 25 ansatte.

Til toppen