A.T. Kearney spår store endringer i Nordens telekomlandskap

De nærmeste årene vil Norden få et helt nytt telekom-landskap, mener A.T. Kearney og spår at nye partnerskap blir etablert mellom operatører, infrastrukturleverandører, innholdsleverandører og systemintegratorer.

De nærmeste årene vil Norden få et helt nytt telekom-landskap, mener A.T. Kearney og spår at nye partnerskap blir etablert mellom operatører, infrastrukturleverandører, innholdsleverandører og systemintegratorer.

For de som jobber i telebransjen vil neppe konsulentselskapet A.T. Kearneys globale studie og påfølgende konklusjoner føre til hevede øyenbryn.

Det kan ikke kalles et oppsiktsvekkende funn at studien viser "at SMS i dag er blitt et massemarkedsprodukt i Europa, og spesielt i Norden". Ei heller er det grunn til å falle i staver over konklusjonen som sier at "ungdom dominerer fortsatt bruken av SMS, men andre brukergrupper med nye krav til tjenester vokser og utgjør fremtidens store vekstpotensial".

Det finnes likevel interessante deler i A.T. Kearney og Cambridge-universitetets undersøkelse Mobinet 4, som omfatter vel 5600 mobilbrukere i Sverige, Finland, England, Tyskland, Frankrike, USA og Asia. Studien dokumenterer mellom annet at hver tredje mobiltelefonbruker nå har en telefon med Internett-muligheter.

Annenhver bruker sier seg da også interessert i å ha mobil tilgang til Intranett/Internett og mobil betaling, men likevel er det under ti prosent av brukerne som faktisk benytter seg av disse tjenestene i dag. Årsaken er den samme gamle visa: Brukervennligheten er foreløpig altfor dårlig til at folk gidder å ta tjenestene i bruk i stor skala.

- Det finnes et stort potensial for mobile datatjenester. Brukerne ønsker disse tjenestene, men opplever dagens tjenestetilbud som vanskelig å bruke og ikke tilstrekkelig interessant. For å få fart på bruken av mobile datatjenester basert på GPRS, bør operatører på kort sikt hovedsakelig fokusere på bedriftssegmentet snarere enn på forbrukersegmentet. Nøkkelen til fremgang i bedriftssegmentet ligger i å kunne tilby brukervennlige mobile datatjenester som beviselig kan øke produktiviteten for ulike yrkesgrupper, sier Jörgen Ericsson, Norden-sjef i A.T. Kearney Telecom Practice i en pressemelding.

Han mener hele telekom-bransjen nå står overfor et paradigmeskifte. Et helt nytt telekom-landskap skal utformes, noe som vil gi nye og kanskje overraskende samarbeidskonstellasjoner.

- Nye partnerskap vil bli etablert mellom operatører, infrastrukturleverandører, innholdsleverandører og systemintegratorer. Fremtiden til for eksempel infrastrukturleverandører innebærer at man bør investere aktivt i å drive etterspørselsutviklingen. Infrastrukturleverandører bør bruke sin teknologiske kunnskap til å lære opp brukerne i hva det er mulig å gjøre. Å avvente en stigning i etterspørselen vil kunne innebære svært store uteblitte inntekter som infrastrukturleverandørene trenger, mener Ericsson.

Han summerer opp tre hovedområder der mobiloperatørene må fokusere på for å bedre lønnsomheten:

  • Det handler om å vinne slaget om bedriftssegmentet, som på kort sikt har mest å tjene på mobile datatjenester gjennom økt produktivitet
  • Man må utvide SMS-bruken til nye brukergrupper, for å sikre utviklingen må operatørene finne egnede tjenester som tiltrekker seg nye brukergrupper - for eksempel relevante nyhetstjenester for voksne brukere
  • Selskapene må trimme kostnadssiden for å beholde marginene i den fremtidige priskrigen på området taletjenester.
Til toppen