Å tjene penger på nett - del 1

Dotcom-døden til tross, det er fortsatt mulig å tjene penger på nett. I tre artikler ser Nina Furu nærmere på noen av de nye, økonomiskemodellene som har vokst fram, og hvilket potensial som ligger i dem. Her er del 1.

Dotcom-døden til tross, det er fortsatt mulig å tjene penger på nett. I tre artikler ser Nina Furu nærmere på noen av de nye, økonomiskemodellene som har vokst fram, og hvilket potensial som ligger i dem. Her er del 1.

Del 1 - Å tjene penger på egen trafikk

Den mest tradisjonelle inntektsmodellen på nett er å selge annonser. Dessverre er dette også et marked som drastisk har tørket inn for tiden, hvilket gjør at mange nettsteder som kun baserer seg på annonseinntekter sliter.

Tar vi et litt videre overblikk, ser vi imidlertid at det inntektsbærende i de annonsebaserte modellene egentlig er den trafikken et nettsted genererer. Og denne trafikken kan faktisk utnyttes økonomisk på andre måter enn bare ved å selge bannere. Her er noen andre eksempler :

Alternativ 1 - Sponsoratsalg
Sponsoratet gir annonsøren mulighet til å eksponere seg mer ekstensivt på en side enn ved ren bannerannonsering.

Hvordan sponsoratene utformes kommer an på nettstedet. I noen tilfeller tilbys annonsøren en eksponering som er integrert i sidens design og utforming, slik at annonsøren fremstår som "følelsesmessig avsender" av innholdet. (Kolofonen må likevel gjøre det klart hvor redaktøransvaret hviler - på nettstedet og ikke på sponsoren.)

Mer vanlig er det likevel at sponsoren får et klart definert område av siden til disposisjon. I slike tilfeller er det vanlig at sponsoren får anledning til å plassere funksjonalitet som del av sitt sponsorfelt, noe som ofte kalles et "funksjonssponsorat".

I disse tilfellene er det vanlig at det ikke finnes konkurrerende funksjonalitet på siden, altså at man kun selger ett sponsorat per funksjonalitet.

For et redaksjonelt nettsted, er det etisk sett viktig å huske på at de færreste brukere ser på funksjonssponsorater som betalte annonsefelter. Det er langt mer vanlig at brukeren oppfatter denne funksjonaliteten som del av innholdet på siden som helhet, og det blir dermed mer forsvarlig om man passer på å merke området med overskriften "Annonse" (selv om det finnes massevis av eksempler på at dette ikke alltid skjer).

Et alternativ for forskjellige funksjonssponsorater kan også være å ta betalt etter faktiske genererte klikk, noe en potensiell sponsor antagelig vil være svært positiv til.

Alternativ 2 - Mikronettsteder
Mikronettsteder, eller microsites, er en nærliggende måte for et nettfirma med intern utviklings- og designkompetanse å tjene mer på annonsørene sine.

I korte trekk går dette ut på at en annonsør som ønsker å profilere seg på nettstedet får én eller noen få sider under innholdsnettstedets domene der annonsørens produkter kan presenteres, konkurranser og brukerundersøkelser kan avholdes og lignende. Disse sidene designes etter annonsørens ønske, og er utvidede annonser og ikke redaksjonelt innhold. Men de ligger altså under annonsemediets domene, som såkalte "mikronettsteder".

I sin enkleste og opprinnelige form var mikronettsteder en måte for annonsører som ikke selv hadde nettsteder å få en tilstedeværelse på nett, samtidig som annonsemediet kunne selge også til annonsører som ikke hadde egen web.

Etter hvert som de fleste bedrifter har en eller annen form for nettsted, ser vi imidlertid at mikronettsteder får en ny rolle, spesielt i form av konkurranser og brukerundersøkelser. Vinnerne i konkurransen om disse annonsekronene er gjerne innholdsnettsteder som har teknologi som annonsøren selv ikke har tilgang til - for eksempel systemer for innhenting av brukerinformasjon og presentasjon av samme på en webside. På denne måten kan annonsøren avholde f.eks. en konkurranse som microsite på annonsemediets domene, og selv få oppdatert statistisk informasjon om sine brukere tilgjengelige i et web-grensesnitt. Dette er en merverdi som har vist seg temmelig salgbar i den stadig hardere konkurransen om nettannonsørenes budsjetter.

Alternativ 3 - Produktsalg
Produktsalg er en enkel inntektsmodell, som først og fremst er aktuell for de større nettstedene, altså de som har trafikk over et visst volum. Slike nettsteder er "hovedgater" på nett, og shoppingaktørene vet godt at å kjøpe "utstillingsvinduer" langs hovedgaten kan lønne seg.

I sin enkleste form kan dette være en annonse som viser et produkt. (I slike tilfeller regnes det da som annonsering og prissettes deretter.) Mer avanserte er integrerte modeller, der enkeltprodukter vises fram for brukeren i tilknytning til den siden han er på.

Enda mer avansert er produktsalg i tilknytning til CRM-systemer. Det klassiske eksempelet på sistnevnte er nettbutikken Amazon.com, der du stadig får forslag til nye produkter som kan være aktuelle for deg hvis du først har foretatt et kjøp. Jo mer du handler, jo bedre blir nettstedets profil på din smak, og jo mer treffsikre blir de nye produktforslagene. Hvilket igjen bidrar til at du handler mer, og så videre.

Amazon er riktignok et rent handelsnettsted. Det er likevel en tendens til at slike løsninger blir tilgjengelige, og brukt, også av ikke-handelsnettsteder. Foretar du søk etter en bok- eller filmtittel på Yahoo! Inc blir du også tilbudt å kjøpe den aktuelle boken/filmen fra en samarbeidende handelspartner. Leser du om et bestemt TV-program på BBCs underholdningsnettsted, blir du samtidig tilbudt å kjøpe video av programmet (om et slikt produkt finnes).

For den som driver et innholdsnettsted blir det altså stadig mer aktuelt å inngå samarbeid med handelspartnere som kan tilby relevante produkter - utvalgt og integrert med mer eller mindre avansert teknologi. Pengestrømmen i et slikt samarbeid går naturligvis fra shoppingnettstedet til innholdsnettstedet, og vanligvis direkte proporsjonalt med trafikkstrømmen som går motsatt vei - eller rettere sagt det handelsvolum som genereres av samme.

Alternativ 4 - Log-off salg
Salg av log-off foregår som følgende: Et nettsted som har basert seg på brukerregistrering og pålogging (for eksempel en nett-tjeneste der du kan lese e-posten din online), har som regel en "log-off"-knapp, som altså logger brukeren av systemet og sender ham til en bestemt nettside. Mot betaling kan da annonsørens nettside være den siden brukeren kommer til automatisk når han har logget seg av tjenesten.

I forhold til bannerannonser er log-off ofte svært lønnsomt for annonsøren. Responsen er jo 100 prosent - alle som logger seg av kommer til hans side enten de vil eller ikke, i motsetning til bannerannonser der kun de brukerne som aktivt klikker på annonsen kommer til annonsørens nettsted.

Av denne grunn er log-off også relativt dyrt i forhold til bannerannonsering, men for nettsteder som har desperat behov for å øke brukermassen er det en effektiv måte å rett og slett "kjøpe trafikk".

Har man en "log-off"-knapp på sitt nettsted, er det altså mulig å tjene penger på denne.

Artikkelserien fortsetter her: Å tjene penger på nett - del 2

Til toppen