Å tjene penger på nett - del 3

Dotcom-døden til tross, det er fortsatt mulig å tjene penger på nett. I tre artikler ser Nina Furu nærmere på noen av de nye, økonomiskemodellene som har vokst fram, og hvilket potensial som ligger i dem. Her er del 3.

Del 3 - Å tjene penger på samarbeid

I denne tredje og siste artikkelen i serien "Å tjene penger på nett", ser vi på partnerbaserte modeller, der inntektene kommer fra samarbeidspartnere som selv er aktører på nett. (Noen innholdsbaserte inntektsmodeller vil også kunne sies å falle inn under denne kategorien. Disse inkluderte jeg i stedet forrige kapittel om å tjene penger på det man produserer.)

Alternativ 9 - Preferred partners
Preferred partner-samarbeid er vanlige mange steder på nett, og går i korte trekk ut på at en betalende part får en bedre plassering i en listeoppføring enn en ikke-betalende en.

Yahoo! hadde inntil 1999 standardisert dette som annonseprodukt, da det var mulig å betale for en såkalt "above-the-line-oppføring" under en gitt kategori. Den betalende annonsørens oppføring i katalogen var den samme som alle andres, men når den aktuelle katalogsiden ble vist, var kun 3-4 forskjellige oppføringer vist uthevet og "over streken". Etter disse oppføringene kom altså en strek, og så samtlige andre oppføringer i alfabetisk rekkefølge.


Mener man at utvelgelsen av linker er del av det redaksjonelle produktet på nett (og det er det jo ofte), er det lett å bli støtt av at man på denne måten skal kunne betale seg til en "god omtale" (som altså ikke nødvendigvis innebærer noen ekstra rosende tekst, men rett og slett en fremtrende plassering eller markering). Samtidig er det jo et faktum at man kan kjøpe seg synlighet i telefonkatalogen på nøyaktig samme måte - mot ekstra betaling blir firmanavnet satt i fetere font med en liten ramme rundt, og blir følgelig mer iøyenfallende for kunden.

Personlig mener jeg at grensen bør gå ved hvorvidt det gis en redaksjonell vurdering eller ikke. Når en portal rangerer oppføringer etter kvalitet, er dette en redaksjonell vurdering som ikke skal korrumperes. Når en side gir en spesiell markering, for eksempel en stjerne, ved spesielt gode linker, skal det heller ikke være mulig å betale for en slik stjerne. Er oppføringen derimot fullstendig uttømmende (at alle aktører i markedet er med) og rekkefølgen ikke kvalitetsbasert (for eksempel alfabetisk), ser jeg det som mindre problematisk at en aktør skal få betale for en fremhevet plassering.

Ulempen er naturligvis at det ofte ikke er lett for brukeren å skille på dette, og brukeren tenderer til å oppfatte alle fremhevede markeringer som en kvalitativ anbefaling fra nettstedets side. Hvor man trekker grensen for sin redaksjonelle integritet utfra dette, får være opp til hvert enkelt nettsted å avgjøre.

Alternativ 10 - Value networking
Value networking (noen har prøvd seg på å kalle det "verdibaserte nettverk" på norsk, uten at jeg personlig synes dette er noen spesielt god betegnelse) betegner samarbeid mellom ikke-konkurrerende nett-tjenester med felles målgruppe, der man spiller "ping-pong" med brukeren internt i nettverket i stedet for å slippe ham fra seg eksternt.

For eksempel kan et redaksjonelt nettsted, en shoppingtjeneste, en underholdningstjeneste og en søketjeneste inngå et slikt nettverk på denne måten:

"Value networking"

Hvordan pengestrømmen går internt i slike nettverk kan variere. Som regel er avregningen basert på provisjon og "finders fee", som tilfaller det nettstedet som brukeren kom fra.

Her i Norge er det foreløpig mer vanlig at "value networking" gjøres etter ikke-økonomisk vinn-vinn-modell, men dette vil antagelig endre seg i tiden som kommer.

Alternativ 11 - Affiliate- og partner-programmer
Det blir stadig flere affiliate- og partnerprogrammer på nettet. Dette er spesielle avtaler som gjør at man ved å registrere seg som affiliate/partner får betalt for å generere trafikk og/eller salg til et nettsted. Modellen er altså tilgrensende salg av produkter, men her er det som regel ikke snakk om varer, men derimot nettbaserte tjenester som domeneregistrering, programvare, online pengespill o.l.

Noen av de som har vært først ute med en gjennomarbeidet og grundig partnerprogram i Norge, er Active ISP. Dette programmet fungerer slik at partneren legger opp eget bestillingsskjema fra sin web (kode for dette får man ferdig), eller legger en link til ferdig bestillingsskjema i frame. Når en bruker foretar domenesøk fra partnerens nettsted og gjør en bestilling som resultat av dette, mottar partneren en provisjon.

Det finnes mange forskjellige varianter av slike affiliate- og partner-programmer. Felles for dem er at det utdeles en gitt kode som skal legges inn i partnerens nettsted, og som gjør det mulig å spore hvor brukeren kommer fra når han benytter linken eller søkefeltet. Periodisk skjer det så en avregning, og partnerne får utbetalt den provisjon de har krav på.

Partnerprogrammer kan være en fin måte å tjene penger på funksjonalitet man uansett kunne ønske seg på sitt nettsted. Man bør likevel ta stilling til hvor etisk det er å velge leverandøren med det mest gunstige partnerprogrammet framfor leverandøren med den beste (sett fra brukerens ståsted) tjenesten. Dette blir imidlertid en avveining som tilsvarer alt annet redaksjonelt arbeid på nett. Artikkelserien er basert på
eksempler fra Nina Furus bok
"Redigering for Web" som
utkommer på IJ-forlaget
i høst, red.anm.

Les mer om Nina Furu
Til toppen