Aarønæs skal selge teleinfo

Etter noen måneder som selvstendig telerågiver etablerer tidligere Teleplan- og NetCom-ansatt Tore Aarønæs sitt eget selskap som skal selge analyser, statistikk og prognoser til den norske telebransjen.

Etter noen måneder som selvstendig telerågiver etablerer tidligere Teleplan- og NetCom-ansatt Tore Aarønæs sitt eget selskap som skal selge analyser, statistikk og prognoser til den norske telebransjen.

Aarønæs har arbeidet med overvåking og kartlegging av det norske telemarkedet i sju år dels som selvstendig konsulent og dels gjennom arbeidet på tidligere arbeidsplasser. Han viderefører nå konsulentrollen i sitt nyopprettede selskap Norsk Telecom AS og produktet TeleInfo som han ønsker å etablere som en kunnskapsplattform som skal gjøre det enklere for bransjeaktørene å orientere seg i markedsutviklingen..

Konseptet er basert på at selskapet Norsk Telecom AS etablerer seg som et sentralt punkt overfor bransjen, og samler inn bidrag fra norske teleaktører. Planen er at TeleInfo skal komme to ganger i året.

Aarønæs lover den eneste totaloversikt over det norske telekommarkedet, med fokus på produkter og segmenter, i historisk sammenheng og med tanke på fremtiden i form av trender og prognoser. Kvalitative og kvantitative analyser vil til dels være basert på talldata fra aktørene i telebransjen. TeleInfo vil også belyse og analysere aktuelle problemstillinger som opptar markedet.

Første utgave vil foreligge i juni og vil inneholde en status for det norske telemarkedet ved årsskiftet onkludert prognoser for utviklingen de neste tre årene. I tillegg til selve papir-rapporten vil TeleInfo også foreligge på Internett (for betalende kunder).

Til toppen