Aastra Telecom med åpne telefoniløsninger

Aastra Telecom med åpne telefoniløsninger

Aastra Telecom lanserer telefonsentral mot små og mellomstore bedrifter (SMB).

Dagens kommunikasjonsteknologi har utviklet seg fra den klassiske fasttelefonen (analog og ISDN) og til IP-telefoni (voice over internet protocol).

Aastra Telecom lanserer nå Ascotel IntelliGate 150/300 som er en ny telefonsentral spesielt tilpasset kommunikasjonsbehovene for små og mellomstore bedrifter (SMB). Løsningen er en IP basert plattform som benytter VOIP, SIP som kommunikasjonsprotokoller. Systemene kan også tilpasses slik at eksisterende ISDN kan benyttes.

- Systemene er bygget slik at det ikke finnes noen begrensninger på hvilke av dagens teknologier man ønsker å benytte. Brukeren kan i dag bestemme hvor raskt og hvor omfattende man vil innføre IP-telefoni med tanke på virksomhetens behov for fremtiden. Sentralene er tilpasset Telenor`s SIP/SHDSL løsning”, sier salgsdirektør Bjørn Inge Lindhjem i Aastra Telecom Norway AS.

Brukeren kan velge mellom to systemer tilpasset bedrifter for inntil 40 brukere. Satt opp som et rent IP-telefonisystem, har Ascotel Intelligate A300 kapasitet for opptil 50 personer. Standardversjonen av Ascotel Intelligate A150/A300 inkluderer IP-telefoni, fullt integrert trådløs DECT telefoni, IVR-løsning (Interactive Voice Response), ventemusikk og voicemail til alle brukere. Den kan også integreres mot Microsoft Exchange.

Til toppen