ABC Startsiden og Nettavisen de store vinnerne

Norsk Gallups tall for fjerde kvartal 1999 viser at Startsiden.no og Nettavisen øker prosentmessig mest av alle nettsteder som er med i oversikten.

Norsk Gallups tall for fjerde kvartal 1999 viser at Startsiden.no og Nettavisen øker prosentmessig mest av alle nettsteder som er med i oversikten.

I Norsk Gallup Institutt regner analytiker Knut Arne Futsæter med at mye av den daglige veksten for nettstedene kan tilskrives sesongvariasjoner.

- I fjerde og første kvartal, det vil si vinterhalvåret, bruker vi medier mer, det være seg for eksempel TV, radio eller Internett. Dette er sesongsvingninger. I tillegg har det vært en sterk økning fra tredje til fjerde kvartal når det gjelder internettbruk og - tilgang, sier han.
Les også:

Alle de ni største nettstedene som er med i Web-Toppen øker fra tredje til fjerde kvartal, og av disse er det Startsiden.no som øker mest med 57.000 flere daglige lesere. Tredje kvartal i fjor hadde portalen 173.000 daglige lesere og dette tallet steg til 230.000 daglige lesere i fjerde kvartal.

Nettavisen øker også mye. Fra å ha 116.000 daglige lesere tredje kvartal har de i fjerde kvartal 166.000 daglige lesere. Dette er en økning på 50.000 lesere.

Av nettstedene som er med i Web-Toppen har 25 fått flere daglige lesere, mens fire har fått færre. De fire er Bergens Tidende, Nettmagasinet, PC World og Nettguiden.


Gallups WEB-topp Antall daglige lesere
4. kvartal 1999 3. kvartal 1999 Endring i tusen
INTERNASJONALE TJENESTER
AltaVista.com 217.000 193.000 24.000
Yahoo! 161.000 120.000 41.000
ALLMENNE NYHETSTJENESTER
VG Nett 234.000 201.000 33.000
Nettavisen 166.000 116.000 50.000
Dagbladet:på nettet 193.000 147.000 46.000
Aftenposten 98.000 87.000 11.000
TV2.no 52.000 41.000 11.000
NRK.no 28.000 27.000 1.000
Dagens Næringsliv 30.000 29.000 1.000
Bergensavisen 14.000 12.000 2.000
Bergens Tidende 13.000 17.000 - 4.000
Stavanger Aftenblad 14.000 14.000 0
Adresseavisen 11.000 4.000 7.000
Fædrelandsvennen 6.000 4.000 2.000
PORTALER
SOL 283.000 235.000 48.000
msn.no 52.000 - -
Startsiden.no 230.000 173.000 57.000
Nettguiden 11.000 13.000 - 2.000
FAGAVISER PÅ NETT
DinSide 51.000 34.000 17.000
Internettavisen digi.no 30.000 28.000 2.000
IT-avisen 25.000 14.000 11.000
PCWorld 16.000 18.000 - 2.000
Hegnar Online 18.000 12.000 6.000
NettMagasinet.no 4.000 6.000 - 2.000
ANDRE TJENESTER
Finn.no 24.000 22.000 - 2.000
Gule Sider 32.000 15.000 17.000
Bilguiden.no 17.000 17.000 0
Eiendomsnett.no 21.000 20.000 1.000
SOL Børs 27.000 21.000 6.000
Jobline 12.000 - -
StepStone (tidl. JobShop) 17.000 16.000 1.000
Auksjons.net 14.000 10.000 4.000
Organizer.net* 10.000 - -
Ebud.no 7.000 5.000 2.000
* Redusert feltarbeidsperiode.

Norsk Gallup har innhentet tall til Web-Toppen i forbindelse med Forbruker og Media-undersøkelsen. For 4. kvartal 1999 (uke 40 til 49) er det foretatt 7.787 intervjuer. Feilmarginen er på +/- 1,1 prosent. Kilde: Norsk Gallup Institutt.

Nye oppføringer for dette kvartalet er portalen til Microsoft - msn.no, jobbsøkertjenesten Jobline og e-posttjenesten Organizer.net.
Til toppen