Abelia mener de rødgrønne må lytte

Abelia mener den nye regjeringen må lytte til representanter for kunnskapsbasert næringsliv.

Abelia mener den nye regjeringen må lytte til representanter for kunnskapsbasert næringsliv.

– Når den nye regjeringen sier at den vil prioritere kunnskap og forskning så håper Abelia at det betyr at den vil lytte til kunnskapsbedriftene, sier leder i Abelia, Paul Chaffey, i en pressemelding.

– Skal vi nå målet om mer forskning og innovasjon i næringslivet må politikken støtte opp om en slik satsing. Abelia vil gjerne bidra med konkrete forslag til virkemidler som vil virke, sier Chaffey.

Torsdag la AP, SV og SP fram sin felles regjeringsplattform. Den beskriver hva de tre partiene er enige om å gjennomføre når de sitter i regjering sammen. Chaffey mener plattformen krever bedre prioritering av saker.

– Den nye regjeringen sier den skal føre en ansvarlig politikk innenfor rammen av handlingsregelen, sier Chaffey. – Det er bra, men samtidig har den lagt fram en lang og dyr katalog over ulike tiltak staten skal bruke mer penger på. Det mangler en tydelig prioritering av tiltakene. Det er en viss fare for at forskning og kunnskap kan tape når man har så mange andre prioriterte saker.

– Det er grunn til å være bekymret for hvordan et statsbudsjett basert på regjeringens plattform vil påvirke rentenivå, kronekurs og konkurranseevne framover. Kunnskapsbasert næringsliv i Norge er helt avhendig at stabile og konkurransedyktige rammevilkår. Vi er avhengig av at skatter og avgifter innrettes slik at det er blir mer lønnsomt å investere i kunnskapsbedrifter. Vi er også avhengig av at næringsrettet forskning og innovasjon prioriteres høyere innenfor offentlige budsjetter, sier Chaffey.

Abelia mener det ligger en del positive forslag i den nye regjeringens forslag til næringspolitikk, blant annet økning i bruken av forsknings- og utviklingskontrakter, økte bevilgninger til såkornkapital og satsing på oppbygging av regionale verdiskapningsmiljøer. Det er også positivt at den nye regjeringen vil videreføre SkatteFUNN.

I den politiske plattformen fra AP, SV og SP slås det fast at norsk forskning skal være på tre prosent av brutto nasjonalprodukt innen 2010. Chaffey påpeker at det ikke står noe om hvordan fordelingen mellom offentlige bevilgninger og forskning finansiert av næringslivet skal være. Det er sagt helt tydelig at bevilgningene til grunnforskning skal øke, men det er ikke tilsvarende tydelige formuleringer om bevilgninger til næringsrettet forskning.

– En strategi for å øke forskningen finansiert av næringslivet må komme, sier Chaffey. – Vi håper dette er en arbeidsulykke fordi man har hatt dårlig tid og at den satsingen på næringsrettet forskning som ble varslet i forskningsmeldingen vil følges opp også av den nye regjeringen.

Abelia merker seg at tiltredelseserklæringen til den kommende regjeringen inneholder et eget avsnitt om eierskap.

– Alle de konkrete strekpunktene i dette avsnittet omhandler offentlig eierskap. Det er ikke en eneste setning som vektlegger betydningen av privat norsk eierskap i næringslivet, her det i pressemeldingen.

– Dette er nok ikke tilfeldig, men et signal om et politisk linjeskifte. Vi ser ikke noen tiltak som vil gjøre det lettere for gründere eller for investorer som ønsker å være langsiktige private eiere. Innføring av utbytteskatt uten tilsvarende reduksjon av formueskatten vil innebære en stor skatteøkning for næringslivet, sier Chaffey

Til toppen