Abelia skuffet over kutt i forskning

Regjeringen gir feil signal ved å kutte i forskning og utvikling, mener Abelia-leder Paul Chaffey.

Regjeringen gir feil signal ved å kutte i forskning og utvikling, mener Abelia-leder Paul Chaffey.

Abelia er skuffet over det endelige statsbudsjettet fra den rødgrønne regjeringen. I forhold til forslaget fra Bondevik-regjeringen, er bevilgningene til næringsrettet forskning kuttet med 100 millioner kroner.

Stoltenberg-regjeringen vil kutte overføringen til Innovasjon Norge og SIVA med 40 millioner kroner. Norges Forskningsråd (NFR) må også nøye seg med 40 millioner kroner mindre enn de hadde fått fra Bondevik. Ordningen for ulønnet innsats i Skattefunn skjæres med 30 millioner kroner.

Abelia er skuffet over budsjettet og mener regjeringen har lagt fram en rekke «smålige» kutt i forskning og utvikling.

– Kuttene til forskningsfondet, sammen med kuttene til Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge innebærer et skritt i feil retning i forhold til å nå målet om å bli en ledende forskningsnasjon, sier Abelia-lederen Paul Chaffey.

Han mener Regjeringen skuffer der den lovet å ikke skuffe.

Abelia viser til at Regjeringen prioriterer nettolønn for sjøfolk framfor å stimulere kunnskapssamfunnet.

Abelia mener regjeringen går skritt i feil retning på tre områder:

  • Kutt i næringsrettet forskning.
  • Mindre økning i forskningsfondet.
  • Vridning til universitetene og høyskolene.

Chaffey sier det er feil signal å ikke følge opp økningen til forskningsfondet.

– Økning i forskningsfondet betyr økt langsiktighet i finansieringen av forskning, sier han.

Økningen er i stedet vridd til doktorgradsstipendiater til universitets- og høyskolesektoren, som Chaffey mener utestenger forskningsinstituttene fra å styrke sin rekruttering.

Regjeringen foreslår også å svekke de private undervisningsinstitusjonenes situasjon. Både BI og Norges Informasjonstekniske Høyskole får sine rammevilkår svekket.

– Totalt sett svekker dette Norges evne til å skaffe mer kvalifisert arbeidskraft, advarer Chaffey.

    Les også:

Til toppen