Abelia spår lavere IKT-ledighet

Mange IKT-ere sliter med å finne jobb. Men Abelia merker økt rekrutteringsvilje hos bedriftene.

Mange IKT-ere sliter med å finne jobb. Men Abelia merker økt rekrutteringsvilje hos bedriftene.

digi.no skrev i forrige uke at IT-ledigheten kryper sakte nedover, mens tallet på langtidsledige har gått opp.

    Les også:

I september i år var det 2.100 arbeidsledige IT-folk, som er 262 færre enn september i fjor. Dette gir en nedgang på åtte prosent. Samtidig har stillingstilgangen på nye IKT-jobber i snitt økt med 50 prosent.

Sysselsettingstallene stemmer med de undersøkelsene NHOs bransjeorganisasjon, Abelia, har gjort mot sine medlemsbedrifter.

- Kunnskapsbedriftene forventet å ansette flere folk i løpet av 2004, men enda mer i 2005, sier leder for næringspolitisk avdeling i Abelia, Arve Aasmundseth.

Abelias vurderinger av framtidsutsiktene er hentet fra «økonomibarometer for IKT- og kunnskapsbedrifter 2003». Denne undersøkelsen baserer seg på regnskapsstatistikk fra 5.594 NHO-bedrifter, hvorav 80 er innen IKT-sektoren. I tillegg kommer spørreundersøkelser for i alt 1635 NHO-bedrifter.

Også Abelias advokater som nærmest daglig er i kontakt med IKT-bedriftene, rapporterer at det har blitt færre spørsmål knyttet til nedbemanninger.

- Dette tolker vi til at det snart kommer ny sysselsettingsvekst i bransjen, sier Aasmundseth.

Abelia venter fortsatt på at veksten i IKT-bransjen skal gi seg utslag i økt sysselsetting. Slik det er nå ser det ut som at vi er inne i en fase med vekst uten økt sysselsetting, såkalt «jobless growth», mener Aasmundseth.

Aetats tall for september viser at arbeidsløsheten innenfor IKT-yrkene fortsatt er høy. Arbeidsledigheten innen denne gruppen er 3,7 prosent, mens arbeidsledigheten totalt er på 3,8 prosent.

Omslaget innen IKT-yrkene kom i april. For sjette måned på rad er arbeidsledigheten lavere enn på samme tid året før, selv om det i de siste månedene har flatet noe ut.

Køen for langtidsledige derimot, vokser. Ved utgangen av september var det 766 langtidsledige registrert hos Aetat, som er 46 flere enn september året før.

Til toppen