Abonnér på virusvern for 28 kroner måneden

MyCIO.com tilbyr en abonnementsordning for virusvern og sårbarhetssjekk over Internett.

MyCIO.com tilbyr en abonnementsordning for virusvern og sårbarhetssjekk over Internett.

Tjenesten skal leveres dels direkte, dels gjennom partnere. Virusvern er den enkleste tjenesten. Med partnere regner Network Associates at myCIO.com vil kunne ta et fullstendig ansvar for alt som har med sikkerhet og nettverk å gjøre, også innen e-handelsvirksomhet.

To observasjoner bidrar til å begrunne behovet for slike tjenester, i tillegg til det allmenne at det kan være greit å overlate slike bekymringer til andre. Den ene er manglende tilgang på kompetanse - en oversikt gjort av Ernst og Young tyder på at mer enn 55 prosent av alle bedrifter ikke vil kunne ansette folk med tilstrekkelige kunnskaper til å sikre deres e-forretning. Den andre er at dette kompetanseunderskuddet, ifølge en annen undersøkelse av Computer Economics og Zona Research, i 1999 førte til anslagsvis 19 milliarder dollar i tap.

Abonnementsordningene som myCIO.com tilbyr, skal være selvoppdaterende og selvstyrende. Verktøyene skal frigis til andre applikasjonstilbydere.

ASP-versjonene (ASP står for "application service provider") av Network Associates-verktøyene får tillegget ASaP i navnet. Først ute er virusvernet VirusScan ASaP og sårbarhetssjekken CyberCop ASaP. Virusvern vil koste 3,5 dollar (28 kroner) per bruker per måned, mens seks skanninger med CyberCop ASaP vil starte på mindre enn 500 dollar. Applikasjonene vil alltid være av absolutt nyeste versjon, og opphavet lover full tilgang til alle typer rapporter.

Flere tjenester vil tilbys etter hvert, lover Kay Seljeseth i Network Associates Norge.

Applikasjoner på abonnement eller ASP er en viktig pågående trend. Les:


Økonomisystemet Axapta klar til utleie
Itera kjøper ASP-selskap
Posten SDS kaster seg på ASP-toget
Adolfsen kjøper ASP-selskap
Telenor står klar med ASP-tjeneste
Boasson lanserer lønnssystem for Internett
Tjenesteleverandører blir Suns hovedmarked i Norge
Agresso lanserer Internett-løsning
Tynne klienter og gratis nettsider til skoleelevene
Microsoft starter utleie av Office til våren
IT-gigantene lanserer programvare over Internett
Microsoft signerer avtaler med Telecomputing

Til toppen