Accenture frykter kvinner sakker akterut

Kirsti Kierulf i Accenture mener kvinner må bli flinkere til å bruke IT for å fremme karrieren.

Accenture frykter kvinner sakker akterut

Kirsti Kierulf i Accenture mener kvinner må bli flinkere til å bruke IT for å fremme karrieren.

En ny global undersøkelse utført av konsulentselskapet Accenture viser at kun 43 prosent av yrkesaktive kvinner føler seg godt rustet til å konkurrere om kommende karrieremuligheter. Norske kvinner kommer langt dårligere ut enn kvinner fra lavkostland.

Kun 34 prosent av norske kvinner føler seg godt rustet til å konkurrere om kommende karrieremuligheter, mens land som India (68 prosent), Sør-Afrika (63 prosent), Kina (61 prosent) og Brasil (52 prosent) ligger langt foran.

Ikke uventet er det nettopp i forbindelse med kvinnedagen på lørdag Accenture ønsket å offentliggjøre sine funn.

– Dersom norske kvinner skal lykkes i et internasjonalt arbeidsmarked er de blant annet nødt til å bli bedre på å bygge profesjonelle nettverk og de må ta i bruk ny teknologi, sier Kirsti Kierulf, direktør for Accenture Innovation Lab i Norge.

Hun mener det er helt avgjørende at norske ledere fokuserer på opplæring og utvikling for å styrke kunnskapen hos de ansatte. I en stadig mer globalisert verden er det mye som tyder på at vi kommer til å møte sterk konkurranse fra arbeidstakere fra nye markeder.

Accentures undersøkelse «One step ahead of 2011: A New Horizon for Working Women» er basert på data fra 4.100 arbeidstakere fra sytten land over hele verden. Undersøkelsen er utført i desember 2007 og januar 2008. Undersøkelsens mål er å avdekke sentrale ferdigheter, trusler og kapasiteter knyttet til suksess i 2011 og hvor forberedt man er på ulike faktorer.

Undersøkelsen viser også klare forskjeller mellom kjønnene. Menn legger i større grad vekt på å utvikle nettverk med tanke på karriere. Samtidig viser undersøkelsen at kvinner er flinke til å ta i bruk ny kommunikasjonsteknologi som gjør det lettere å pleie relasjoner.

Funnene viser videre at flere norske menn mener de er godt rustet til å konkurrere om kommende karrieremuligheter (47 prosent) enn kvinner (43 prosent). Slår man sammen data fra kvinnene og mennene i undersøkelsen er det lavkostlandene som topper listen; India (70 prosent), Kina (68 prosent), Sør-Afrika (58 prosent) og Brasil (58 prosent).

– I studiet kommer det også frem at en av fem norske kvinner mener kjønn begrenser deres karrieremuligheter. Dette er vi nødt til å ta på alvor, og et er klart tegn på at vi fortsatt har en del å gå på når det gjelder likestilling i norsk arbeidsliv, sier Kierulf.

Til toppen