Accenture gir penger til NTNU og BI

Accenture gir penger til NTNU og BI

Nils Øveraas og Accenture gir millioner for å finansiere forskning hos BI og NTNU.

Accenture Forskningsfond bevilger 3,2 millioner til NTNU og BI.

NTNU i Trondheim får 1,4 millioner til sitt TRIMAKS prosjekt for å gjøre Trondheim til en trådløs by. Bevilgningen skal brukes på en forskerstilling for person med avlagt doktorgrad, og er gitt for 2 år. Forskeren skal være involvert i å identifisere, implementere og evaluere innovative informasjonstjenester som utnytter den unike kombinasjonen av egenskapene i det trådløse bredbåndsnettet, som stor båndbredde (sammenlignet med GPRS/EDGE og 3G), mobilitet, utnyttelse av posisjoneringsinformasjon og sikkerhet.

- Trådløs Trondheim er et spennende prosjekt, og det har blitt lagt merke til i våre globale organisasjon. Norge har stort potensiale som "testbed" for slike løsninger. Vi ser at Norge kan oppnå store konkurransefordeler ved å være raskt ute med å ta i bruk infrastruktur og digitale verdinettverk til helt nye former for samhandling i offentlig og privat sektor, sier Nils Øveraas, administrerende direktør i Accenture i Norge i en pressemelding.

Prosjektet "Business Models in Digital Mediation Systems" ved BI skal identifisere ulike forretningsmodeller, innovasjonsprosesser og organisasjonsformer i det globale digitale nettverksverdisystemet for så å knytte disse til ulike ytelsesmål som opplevelse, innovasjonsrate og finansielle resultater.

Accenture støtter prosjektet med nesten 1,8 millioner kroner som skal gå til å finansiere en doktorgradsstipendiat som skal undersøke hvordan bedrifter best kan utnytte de muligheter som finnes i nettverksøkonomien. Stipendiaten skal studere hvordan forretningsmodeller og organisasjoner utformes i ulike nivåer av verdiskaping, og hvordan betaling skjer i digitale verdinettverk, innovasjon i slike nettverk og forholdene mellom disse faktorene.

Styret i Accenture Forskningsfond begrunnet bevilgningene til NTNU og Handelshøyskolen BI med at disse faglige områdene er svært viktige, og gir muligheter for synlige resultater i samfunnet og norsk næringsliv. Accenture ønsker også å følge opp prosjektene gjennom å legge opp til muligheter for samarbeid med Accentures Innovasjonslaboratorium på Fornebu.

Tidligere har Accenture Forskningsfond bevilget 1,3 millioner i 2000 til Norges Handelshøgskole (NHH) og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige (NTNU).

Til toppen